Verified Commit ca052ea7 authored by Torsten Grote's avatar Torsten Grote
Browse files

update translations

parent 5147f6b7
Pipeline #3852 passed with stage
in 9 minutes and 12 seconds
...@@ -175,6 +175,13 @@ ...@@ -175,6 +175,13 @@
<string name="step_1">واحدة</string> <string name="step_1">واحدة</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens--> <!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string> <string name="step_2">2</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<!--Introductions--> <!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">قم بتقديم جهات إتصالك</string> <string name="introduction_onboarding_title">قم بتقديم جهات إتصالك</string>
<string name="introduction_onboarding_text">يمكنك أن تقدم جهات إتصالك لبعضها البعض، فلا يحتاجون للمقابلة الشخصية ليتواصلوا عبر Briar (براير).</string> <string name="introduction_onboarding_text">يمكنك أن تقدم جهات إتصالك لبعضها البعض، فلا يحتاجون للمقابلة الشخصية ليتواصلوا عبر Briar (براير).</string>
......
...@@ -118,7 +118,9 @@ ...@@ -118,7 +118,9 @@
<string name="message_hint">Mesaj yazın</string> <string name="message_hint">Mesaj yazın</string>
<string name="image_caption_hint">Mövzu əlavə edin (isteyə bağlı)</string> <string name="image_caption_hint">Mövzu əlavə edin (isteyə bağlı)</string>
<string name="image_attach">Şəkil əlavə edin</string> <string name="image_attach">Şəkil əlavə edin</string>
<string name="image_attach_error">Şəkil əlavə edilmədi</string> <string name="image_attach_error">Şəkil (lər) əlavə etmək alınmadı</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Şəkilin həcmi böyükdür. Limit %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Şəkil formatı dəstəklənmir: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Kontakt adı dəyişdirin</string> <string name="set_contact_alias">Kontakt adı dəyişdirin</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Əlaqə adı</string> <string name="set_contact_alias_hint">Əlaqə adı</string>
<string name="set_alias_button">Dəyiş</string> <string name="set_alias_button">Dəyiş</string>
...@@ -138,6 +140,7 @@ ...@@ -138,6 +140,7 @@
<string name="dialog_title_image_support">İndi bu kontakta şəkilləri göndərə bilərsiniz</string> <string name="dialog_title_image_support">İndi bu kontakta şəkilləri göndərə bilərsiniz</string>
<string name="dialog_message_image_support">Şəkilləri əlavə etmək üçün bu simvola toxunun.</string> <string name="dialog_message_image_support">Şəkilləri əlavə etmək üçün bu simvola toxunun.</string>
<!--Adding Contacts--> <!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Yaxında kontakt əlavə etmək</string>
<string name="face_to_face">Kontakta əlavə etmək istədiyiniz şəxslə tanış olmalısınız. Bu, hər kəsin kimliyinizi və ya mesajlarınızı gələcəkdə oxumasını maneə törədir.</string> <string name="face_to_face">Kontakta əlavə etmək istədiyiniz şəxslə tanış olmalısınız. Bu, hər kəsin kimliyinizi və ya mesajlarınızı gələcəkdə oxumasını maneə törədir.</string>
<string name="continue_button">Davam et</string> <string name="continue_button">Davam et</string>
<string name="try_again_button">Yenidən cəhd elə</string> <string name="try_again_button">Yenidən cəhd elə</string>
...@@ -155,12 +158,56 @@ ...@@ -155,12 +158,56 @@
<string name="connection_error_explanation">Həmin Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulduğunuzu yoxlayın.</string> <string name="connection_error_explanation">Həmin Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulduğunuzu yoxlayın.</string>
<string name="connection_error_feedback">Bu problem davam edərsə, tətbiqin təkmilləşdirilməsinə kömək etmək üçün rəy göndərin.</string> <string name="connection_error_feedback">Bu problem davam edərsə, tətbiqin təkmilləşdirilməsinə kömək etmək üçün rəy göndərin.</string>
<!--Adding Contacts Remotely--> <!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="add_contact_remotely_title_case">Məsafədə kontakt əlavə etmək </string>
<string name="add_contact_nearby_title">Yaxında kontakt əlavə etmək </string>
<string name="add_contact_remotely_title">Məsafədə kontakt əlavə etmək </string>
<string name="contact_name_hint">Niklə kontakt saxlayın</string>
<string name="contact_link_intro">Kontaktın linkini buraya daxil edin</string>
<string name="contact_link_hint">Kontaktın linki</string>
<string name="paste_button">Yapışdır</string>
<string name="add_contact_button">Kontankt əlavə et</string>
<string name="copy_button">Kopyala</string> <string name="copy_button">Kopyala</string>
<string name="share_button">Paylaş</string> <string name="share_button">Paylaş</string>
<string name="send_link_title">Link mübadiləsi</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Ad seç</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Ad daxil et</string>
<string name="nickname_intro">Niklə kontakt saxlayın. Bunu ancaq siz görəcəksiniz. </string>
<string name="your_link">Əlavə etmək istədiyiniz kontakt üçün bu linki verin</string>
<string name="link_clip_label">Briar link</string>
<string name="link_copied_toast">Link kopyalandı</string>
<string name="adding_contact_error">Kontaktı əlavə edərkən səhv baş verdi.</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Gözləyən kontakt sorğuları var. </string>
<string name="pending_contact_requests">Kənara qoyulmuş kontak sorğuları</string>
<string name="no_pending_contacts">Gözləyən kontakt yoxdur</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Qoşulur...</string> <string name="add_contact_remote_connecting">Qoşulur...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Kontaktı xəttdə gözləyin ...</string>
<string name="connecting">Qoşulur...</string> <string name="connecting">Qoşulur...</string>
<string name="adding_contact">Kontaktın əlavə etməsi... </string>
<string name="adding_contact_failed">Kontakt əlavə etməsi alınmadı</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Silməyi təstiqlə</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Bu kontakt hələ də əlavə olunur. İndi onu çıxararsanız, əlavə olunmayacaq.</string>
<string name="own_link_error">Kontaktınızın linkini daxil edin, özünüzü deyil</string>
<string name="nickname_missing">Zəhmət olmasa adı daxil edin</string>
<string name="invalid_link">Səhv link</string>
<string name="unsupported_link">Bu link Briar-ın daha yeni versiyasından gəlir. Ən son versiyaya keçin və yenidən cəhd edin.</string>
<string name="intent_own_link">Öz linkini açdın. Əlavə etmək istədiyiniz kontaktlardan birini istifadə edin!</string>
<string name="missing_link">Zəhmət olmasa linki daxil edin</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens--> <!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens--> <!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string>
<string name="offline_state">İnternet bağlantısı yoxdur</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Dublikat Link</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Eyni şəxs</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Fərqli şəxs</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Gözləyən kontakt yeniləndi</string>
<!--Introductions--> <!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Kontaktınızı tanıtın</string> <string name="introduction_onboarding_title">Kontaktınızı tanıtın</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Kontaktlarınızı bir-birinizə təqdim edə bilərsiniz, lakin Briar-a qoşulmaq üçün şəxsən görüşmək lazım deyil.</string> <string name="introduction_onboarding_text">Kontaktlarınızı bir-birinizə təqdim edə bilərsiniz, lakin Briar-a qoşulmaq üçün şəxsən görüşmək lazım deyil.</string>
......
...@@ -44,7 +44,7 @@ ...@@ -44,7 +44,7 @@
<string name="expiry_update">Das Ablaufdatum des Tests wurde verlängert. Dein Konto läuft nun in %d Tagen ab.</string> <string name="expiry_update">Das Ablaufdatum des Tests wurde verlängert. Dein Konto läuft nun in %d Tagen ab.</string>
<string name="expiry_date_reached">Diese Software ist abgelaufen.\nDanke, dass du Briar getestet hast!</string> <string name="expiry_date_reached">Diese Software ist abgelaufen.\nDanke, dass du Briar getestet hast!</string>
<string name="download_briar">Lade bitte Version 1.0 herunter, um Briar weiterhin zu nutzen.</string> <string name="download_briar">Lade bitte Version 1.0 herunter, um Briar weiterhin zu nutzen.</string>
<string name="create_new_account">Du wirst ein neues Konto erstellen müssen, wobei du jedoch wieder den selben Benutzernamen verwenden kannst.</string> <string name="create_new_account">Du wirst ein neues Konto erstellen müssen, wobei du jedoch wieder denselben Benutzernamen verwenden kannst.</string>
<string name="download_briar_button">Lade Briar 1.0 herunter</string> <string name="download_briar_button">Lade Briar 1.0 herunter</string>
<string name="startup_open_database">Datenbank wird entschlüsselt...</string> <string name="startup_open_database">Datenbank wird entschlüsselt...</string>
<string name="startup_migrate_database">Datenbank wird aktualisiert...</string> <string name="startup_migrate_database">Datenbank wird aktualisiert...</string>
...@@ -124,6 +124,11 @@ ...@@ -124,6 +124,11 @@
<string name="set_contact_alias">Kontaktnamen ändern</string> <string name="set_contact_alias">Kontaktnamen ändern</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Name des Kontakts</string> <string name="set_contact_alias_hint">Name des Kontakts</string>
<string name="set_alias_button">Ändern</string> <string name="set_alias_button">Ändern</string>
<string name="delete_all_messages">Alle Nachrichten löschen</string>
<string name="dialog_title_delete_all_messages">Löschen der Nachrichten bestätigen</string>
<string name="dialog_message_delete_all_messages">Bist Du sicher, dass Du alle Nachrichten löschen willst?</string>
<string name="dialog_title_not_all_messages_deleted">Konnte nicht alle Nachrichten löschen</string>
<string name="dialog_message_not_all_messages_deleted">Nachrichten mit Bezug auf offene Kontaktempfehlungen oder Einladungen können erst nach Abschluss dieser gelöscht werden.</string>
<string name="delete_contact">Kontakt löschen</string> <string name="delete_contact">Kontakt löschen</string>
<string name="dialog_title_delete_contact">Löschen des Kontakts bestätigen</string> <string name="dialog_title_delete_contact">Löschen des Kontakts bestätigen</string>
<string name="dialog_message_delete_contact">Bist du sicher, dass du diesen Kontakt und alle dazugehörigen Nachrichten löschen möchtest?</string> <string name="dialog_message_delete_contact">Bist du sicher, dass du diesen Kontakt und alle dazugehörigen Nachrichten löschen möchtest?</string>
...@@ -139,6 +144,7 @@ ...@@ -139,6 +144,7 @@
<string name="dialog_message_no_image_support">Der Briar deines Kontakts unterstützt noch keine Bildanhänge. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, siehst du ein anderes Symbol.</string> <string name="dialog_message_no_image_support">Der Briar deines Kontakts unterstützt noch keine Bildanhänge. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, siehst du ein anderes Symbol.</string>
<string name="dialog_title_image_support">Du kannst nun Bilder an diesen Kontakt senden</string> <string name="dialog_title_image_support">Du kannst nun Bilder an diesen Kontakt senden</string>
<string name="dialog_message_image_support">Tippe auf das Symbol, um Bilder anzuhängen.</string> <string name="dialog_message_image_support">Tippe auf das Symbol, um Bilder anzuhängen.</string>
<string name="messaging_too_many_attachments_toast">Nur die ersten %d Bilder werden übertragen werden</string>
<!--Adding Contacts--> <!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Kontakt in der Nähe hinzufügen</string> <string name="add_contact_title">Kontakt in der Nähe hinzufügen</string>
<string name="face_to_face">Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, ist es notwendig, dass sich beide Kontakte an einem Ort treffen.\n\nDadurch wird betrügerische Identitätsvortäuschung und unautorisierter Kommunikationszugriff verhindert.</string> <string name="face_to_face">Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, ist es notwendig, dass sich beide Kontakte an einem Ort treffen.\n\nDadurch wird betrügerische Identitätsvortäuschung und unautorisierter Kommunikationszugriff verhindert.</string>
...@@ -150,7 +156,7 @@ ...@@ -150,7 +156,7 @@
<string name="contact_already_exists">Kontakt %s existiert bereits</string> <string name="contact_already_exists">Kontakt %s existiert bereits</string>
<string name="qr_code_invalid">Der QR-Code ist ungültig</string> <string name="qr_code_invalid">Der QR-Code ist ungültig</string>
<string name="qr_code_too_old">Der QR-Code, den du eingescannt hast, kommt von einer älteren Version von %s.\n\nBitte deinen Kontakt, zur neuesten Version upzudaten, und probiere es erneut.</string> <string name="qr_code_too_old">Der QR-Code, den du eingescannt hast, kommt von einer älteren Version von %s.\n\nBitte deinen Kontakt, zur neuesten Version upzudaten, und probiere es erneut.</string>
<string name="qr_code_too_new">Der QR-Code, den du gescannt hast, kommt von einer neueren Version von .\n\nBitte update %s auf die neueste Version und versuche es erneut.</string> <string name="qr_code_too_new">Der QR-Code, den du gescannt hast, kommt von einer neueren Version.\n\nBitte aktualisiere %s auf die neueste Version und versuche es erneut.</string>
<string name="camera_error">Kamerafehler</string> <string name="camera_error">Kamerafehler</string>
<string name="connecting_to_device">Verbinde mit Gerät\u2026</string> <string name="connecting_to_device">Verbinde mit Gerät\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Authentifiziere Gerät\u2026</string> <string name="authenticating_with_device">Authentifiziere Gerät\u2026</string>
...@@ -185,8 +191,8 @@ ...@@ -185,8 +191,8 @@
<string name="adding_contact">Kontakt hinzufügen...</string> <string name="adding_contact">Kontakt hinzufügen...</string>
<string name="adding_contact_failed">Hinzufügen von Kontakt ist fehlgeschlagen</string> <string name="adding_contact_failed">Hinzufügen von Kontakt ist fehlgeschlagen</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Entfernung bestätigen</string> <string name="dialog_title_remove_pending_contact">Entfernung bestätigen</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Dieser Kontakt befindet sich noch beim Hinzufügen. Wenn er jetzt Entfernt wird, wird das Hinzufügen abgebrochen.</string> <string name="dialog_message_remove_pending_contact">Dieser Kontakt befindet sich noch beim Hinzufügen. Wenn er jetzt entfernt wird, wird das Hinzufügen abgebrochen.</string>
<string name="own_link_error">Gebe den Link deines Kontakts ein, nicht deinen Eigenen.</string> <string name="own_link_error">Gebe den Link deines Kontakts ein, nicht deinen eigenen.</string>
<string name="nickname_missing">Bitte gib einen Spitznamen an</string> <string name="nickname_missing">Bitte gib einen Spitznamen an</string>
<string name="invalid_link">Ungültiger Link</string> <string name="invalid_link">Ungültiger Link</string>
<string name="unsupported_link">Dieser Link kommt von einer neueren Version von Briar. Bitte führe eine Aktualisierung auf die aktuelle Version durch und versuche es dann nochmal. </string> <string name="unsupported_link">Dieser Link kommt von einer neueren Version von Briar. Bitte führe eine Aktualisierung auf die aktuelle Version durch und versuche es dann nochmal. </string>
...@@ -200,12 +206,13 @@ ...@@ -200,12 +206,13 @@
<item quantity="one">Neuer Kontakt hinzugefügt.</item> <item quantity="one">Neuer Kontakt hinzugefügt.</item>
<item quantity="other">%d neue Kontakte hinzugefügt.</item> <item quantity="other">%d neue Kontakte hinzugefügt.</item>
</plurals> </plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Das Hinzufügen des Kontakts dauert länger den normal</string> <string name="adding_contact_slow_warning">Das Hinzufügen des Kontakts dauert länger als normal</string>
<string name="adding_contact_slow_title">Kann nicht zu Kontakt verbinden</string> <string name="adding_contact_slow_title">Kann nicht zu Kontakt verbinden</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Das Hinzufügen des Kontakts dauert länger den normal.\n\nBitte kontrolliere, dass dein Kontakt dein Link erhalten und eingegeben hat:</string> <string name="adding_contact_slow_text">Das Hinzufügen des Kontakts dauert länger als normal.\n\nBitte kontrolliere, dass dein Kontakt deinen Link erhalten und eingegeben hat:</string>
<string name="offline_state">Keine Internetverbindung</string> <string name="offline_state">Keine Internetverbindung</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Link duplizieren</string> <string name="duplicate_link_dialog_title">Link duplizieren</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Du hast bereits einen Kontakt mit diesem Link ausstehend: %s</string> <string name="duplicate_link_dialog_text_1">Du hast bereits einen Kontakt mit diesem Link ausstehend: %s</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1_contact">Du hast bereits einen Kontakt mit diesem Link: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person--> <!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Sind %s und %s dieselbe Person?</string> <string name="duplicate_link_dialog_text_2">Sind %s und %s dieselbe Person?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This <!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
...@@ -216,7 +223,7 @@ ...@@ -216,7 +223,7 @@
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters, will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button--> please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Andere Person</string> <string name="different_person_button">Andere Person</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s und %s haben Dir denselben Link geschickt.\n\nMöglicherweise versucht einer der beiden mehr über deine Kontakte zu erfahren.\n\nDu solltest deswegen niemandem sagen, dass Du diesen Link auch von jemand anderem erhalten hast,</string> <string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s und %s haben Dir denselben Link geschickt.\n\nMöglicherweise versucht einer der beiden mehr über deine Kontakte zu erfahren.\n\nDu solltest deswegen niemandem sagen, dass Du diesen Link auch von jemand anderem erhalten hast.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Ausstehender Kontakt aktualisiert</string> <string name="pending_contact_updated_toast">Ausstehender Kontakt aktualisiert</string>
<!--Introductions--> <!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Mache deine Kontakte untereinander bekannt</string> <string name="introduction_onboarding_title">Mache deine Kontakte untereinander bekannt</string>
...@@ -326,7 +333,7 @@ ...@@ -326,7 +333,7 @@
<string name="forum_invitation_received">%1$s hat das Forum \"%2$s\" mit dir geteilt.</string> <string name="forum_invitation_received">%1$s hat das Forum \"%2$s\" mit dir geteilt.</string>
<string name="forum_invitation_sent">Du hast das Forum \"%1$s\" mit %2$s geteilt.</string> <string name="forum_invitation_sent">Du hast das Forum \"%1$s\" mit %2$s geteilt.</string>
<string name="forum_invitations_title">Foreneinladungen</string> <string name="forum_invitations_title">Foreneinladungen</string>
<string name="forum_invitation_exists">Du hast bereits eine Einladung zu diesem Forum angenommen.\n\nMehrere Einladungen anzunehmen, wird deine Verbindung zu diesem Forum schneller und zuverlässiger machen.</string> <string name="forum_invitation_exists">Du hast bereits eine Einladung zu diesem Forum angenommen.\n\nMehrere Einladungen anzunehmen wird deine Verbindung zu diesem Forum schneller und zuverlässiger machen.</string>
<string name="forum_joined_toast">Dem Forum beigetreten</string> <string name="forum_joined_toast">Dem Forum beigetreten</string>
<string name="forum_declined_toast">Einladung abgelehnt</string> <string name="forum_declined_toast">Einladung abgelehnt</string>
<string name="shared_by_format">Geteilt durch %s</string> <string name="shared_by_format">Geteilt durch %s</string>
...@@ -418,11 +425,11 @@ ...@@ -418,11 +425,11 @@
<!--Settings Security and Panic--> <!--Settings Security and Panic-->
<string name="security_settings_title">Sicherheit</string> <string name="security_settings_title">Sicherheit</string>
<string name="pref_lock_title">App-Sperre</string> <string name="pref_lock_title">App-Sperre</string>
<string name="pref_lock_summary">Systemsperrbildschirm benutzen um Briar zu schützen, während angemeldet</string> <string name="pref_lock_summary">Systemsperrbildschirm benutzen um ein angemeldetes Briar zu schützen</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Um dieses Feature zu benutzen, aktiviere den Systemsperrbildschirm</string> <string name="pref_lock_disabled_summary">Um dieses Feature zu benutzen, aktiviere den Systemsperrbildschirm</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Zeitlimit der Inaktivität für die App-Sperr-Funktion</string> <string name="pref_lock_timeout_title">Zeitlimit der Inaktivität für die App-Sperr-Funktion</string>
<!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour--> <!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour-->
<string name="pref_lock_timeout_summary">Briar automatisch nach %s sperren, wenn unbenutzt.</string> <string name="pref_lock_timeout_summary">Bei Nichtnutzung Briar automatisch nach %s sperren</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"--> <!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_1">1 Minute</string> <string name="pref_lock_timeout_1">1 Minute</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"--> <!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
......
...@@ -118,10 +118,17 @@ ...@@ -118,10 +118,17 @@
<string name="message_hint">Escribe un mensaje</string> <string name="message_hint">Escribe un mensaje</string>
<string name="image_caption_hint">Añade una breve descripción (opcional)</string> <string name="image_caption_hint">Añade una breve descripción (opcional)</string>
<string name="image_attach">Adjuntar imagen</string> <string name="image_attach">Adjuntar imagen</string>
<string name="image_attach_error">No se pudo adjuntar imagen</string> <string name="image_attach_error">No se pudieron adjuntar las imágenes</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Imagen demasiado grande. El límite es de %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Formato de imagen no admitido: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Cambiar nombre del contacto</string> <string name="set_contact_alias">Cambiar nombre del contacto</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Nombre del contacto</string> <string name="set_contact_alias_hint">Nombre del contacto</string>
<string name="set_alias_button">Cambiar</string> <string name="set_alias_button">Cambiar</string>
<string name="delete_all_messages">Eliminar todos los mensajes</string>
<string name="dialog_title_delete_all_messages">Confirmar la eliminación del mensaje</string>
<string name="dialog_message_delete_all_messages">¿Estás seguro de que deseas eliminar todos los mensajes?</string>
<string name="dialog_title_not_all_messages_deleted">No se pudieron eliminar todos los mensajes.</string>
<string name="dialog_message_not_all_messages_deleted">Los mensajes relacionados con presentaciones o invitaciones en curso no se pueden eliminar hasta que finalicen.</string>
<string name="delete_contact">Eliminar contacto</string> <string name="delete_contact">Eliminar contacto</string>
<string name="dialog_title_delete_contact">Confirmar eliminación de contacto</string> <string name="dialog_title_delete_contact">Confirmar eliminación de contacto</string>
<string name="dialog_message_delete_contact">¿Seguro que quieres eliminar este contacto y todos los mensajes intercambiados entre vosotros?</string> <string name="dialog_message_delete_contact">¿Seguro que quieres eliminar este contacto y todos los mensajes intercambiados entre vosotros?</string>
...@@ -137,7 +144,9 @@ ...@@ -137,7 +144,9 @@
<string name="dialog_message_no_image_support">El Briar de tu contacto todavía no soporta imágenes. Una vez que lo actualice verás un ícono diferente.</string> <string name="dialog_message_no_image_support">El Briar de tu contacto todavía no soporta imágenes. Una vez que lo actualice verás un ícono diferente.</string>
<string name="dialog_title_image_support">Ahora puedes enviar imágenes a este contacto.</string> <string name="dialog_title_image_support">Ahora puedes enviar imágenes a este contacto.</string>
<string name="dialog_message_image_support">Pulsa este ícono para adjuntar imágenes.</string> <string name="dialog_message_image_support">Pulsa este ícono para adjuntar imágenes.</string>
<string name="messaging_too_many_attachments_toast">Solo se enviarán las primeras %d imágenes</string>
<!--Adding Contacts--> <!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Agregar Contacto Cercano</string>
<string name="face_to_face">Debes reunirte con la persona a la que quieras añadir como contacto.\n\nHaciéndolo así prevendrás que nadie te suplante o pueda leer tus mensajes en el futuro.</string> <string name="face_to_face">Debes reunirte con la persona a la que quieras añadir como contacto.\n\nHaciéndolo así prevendrás que nadie te suplante o pueda leer tus mensajes en el futuro.</string>
<string name="continue_button">Continuar</string> <string name="continue_button">Continuar</string>
<string name="try_again_button">Prueba de nuevo</string> <string name="try_again_button">Prueba de nuevo</string>
...@@ -155,15 +164,67 @@ ...@@ -155,15 +164,67 @@
<string name="connection_error_explanation">Por favor comprobar que ambos estén conectados a la misma red Wi-Fi.</string> <string name="connection_error_explanation">Por favor comprobar que ambos estén conectados a la misma red Wi-Fi.</string>
<string name="connection_error_feedback">Si este problema persiste, por favor <a href="feedback">envía tus comentarios</a> para ayudarnos a mejorar la aplicación.</string> <string name="connection_error_feedback">Si este problema persiste, por favor <a href="feedback">envía tus comentarios</a> para ayudarnos a mejorar la aplicación.</string>
<!--Adding Contacts Remotely--> <!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="add_contact_remotely_title_case">Añadir un Contacto a Distancia</string>
<string name="add_contact_nearby_title">Agregar un contacto cercano</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Añadir un contacto a distancia</string>
<string name="contact_name_hint">Ponerle un sobrenombre al contacto</string>
<string name="contact_link_intro">Introduzca el enlace de su contacto aquí</string>
<string name="contact_link_hint">Enlace de contacto</string>
<string name="paste_button">Pegar</string> <string name="paste_button">Pegar</string>
<string name="add_contact_button">Agregar contacto</string>
<string name="copy_button">Copiar</string> <string name="copy_button">Copiar</string>
<string name="share_button">Compartir</string> <string name="share_button">Compartir</string>
<string name="send_link_title">Intercambiar enlaces</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Elija un sobrenombre</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Ingrese un sobrenombre</string>
<string name="nickname_intro">Dele a su contacto un sobrenombre. Sólo usted puede verlo.</string>
<string name="your_link">Déle este enlace al contacto que desea añadir</string>
<string name="link_clip_label">Enlace Briar</string>
<string name="link_copied_toast">Enlace copiado</string>
<string name="adding_contact_error">Se ha producido un error al añadir el contacto.</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Hay solicitudes de contacto pendientes</string>
<string name="pending_contact_requests">Solicitudes de contacto pendientes</string>
<string name="no_pending_contacts">No hay contactos pendientes</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Conectando...</string> <string name="add_contact_remote_connecting">Conectando...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Esperando que el contacto se ponga en línea....</string>
<string name="connecting">Conectando...</string> <string name="connecting">Conectando...</string>
<string name="adding_contact">Añadir contacto....</string>
<string name="adding_contact_failed">La adición de un contacto ha fallado</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Confirmar la eliminación</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Este contacto todavía está siendo añadido. Si lo quita ahora, no se añadirá.</string>
<string name="own_link_error">Introduzca el enlace de su contacto, no el suyo propio</string>
<string name="nickname_missing">Por favor, introduzca un sobrenombre</string>
<string name="invalid_link">Enlace inválido</string>
<string name="unsupported_link">Este enlace proviene de una nueva versión de Briar. Por favor, actualice a la última versión e inténtelo de nuevo.</string>
<string name="intent_own_link">Abrió su propio enlace. ¡Utilice el del contacto que quiere añadir!</string>
<string name="missing_link">Por favor, introduzca un enlace</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens--> <!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string> <string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens--> <!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string> <string name="step_2">2</string>
<plurals name="contact_added_notification_text">
<item quantity="one">Nuevo contacto añadido.</item>
<item quantity="other">%d nuevos contactos añadidos.</item>
</plurals>
<string name="adding_contact_slow_warning">Añadir este contacto tarda más de lo habitual</string>
<string name="adding_contact_slow_title">No se puede conectar con el contacto</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Agregar este contacto está tomando más tiempo de lo normal.\n\nPor favor, compruebe que su contacto ha recibido su enlace y lo ha agregado:</string>
<string name="offline_state">No hay conexión a Internet</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Duplicar enlace</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Ya tiene un contacto pendiente con este enlace: %s</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1_contact">Ya tienes un contacto con este enlace: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">¿Son %s y %s la misma persona?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Misma persona</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Diferente Persona</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s y %s le envió el mismo enlace.\n\nUno de ellos puede estar tratando de descubrir quiénes son sus contactos.\n\nNo les diga que recibió el mismo enlace de otra persona.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Contacto pendiente actualizado</string>
<!--Introductions--> <!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Presenta a tus contactos</string> <string name="introduction_onboarding_title">Presenta a tus contactos</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Presenta a tus contactos entre sí para ahorrarles encontrarse en persona para poder conectar mediante Briar.</string> <string name="introduction_onboarding_text">Presenta a tus contactos entre sí para ahorrarles encontrarse en persona para poder conectar mediante Briar.</string>
......
...@@ -116,14 +116,19 @@ ...@@ -116,14 +116,19 @@
<string name="date_no_private_messages">Ez dago mezurik.</string> <string name="date_no_private_messages">Ez dago mezurik.</string>
<string name="no_private_messages">Ez dago erakusteko mezurik</string> <string name="no_private_messages">Ez dago erakusteko mezurik</string>
<string name="message_hint">Idatzi mezua</string> <string name="message_hint">Idatzi mezua</string>
<string name="image_caption_hint">Gehitu epigrafea (aukerakoa)</string> <string name="image_caption_hint">Gehitu epigrafe bat (aukerakoa)</string>
<string name="image_attach">Erantsi irudia</string> <string name="image_attach">Erantsi irudia</string>
<string name="image_attach_error">Ezin izan dira irudiak erantsi</string> <string name="image_attach_error">Ezin izan da irudia(k) erantsi</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Irudia handiegia da. Muga %d MB da.</string> <string name="image_attach_error_too_big">Irudia handiegia da. Muga %d MBkoa da.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Onartu gabeko irudi formatua: %s</string> <string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Onartu gabeko irudi formatua: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Aldatu kontaktuaren izena</string> <string name="set_contact_alias">Aldatu kontaktuaren izena</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Kontaktuaren izena</string> <string name="set_contact_alias_hint">Kontaktuaren izena</string>
<string name="set_alias_button">Aldatu</string> <string name="set_alias_button">Aldatu</string>
<string name="delete_all_messages">Ezabatu mezu guztiak</string>
<string name="dialog_title_delete_all_messages">Baieztatu mezuak ezabatzea</string>
<string name="dialog_message_delete_all_messages">Ziur mezu guztiak ezabatu nahi dituzula?</string>
<string name="dialog_title_not_all_messages_deleted">Ezin izan dira mezu guztiak ezabatu</string>
<string name="dialog_message_not_all_messages_deleted">Abian diren aurkezpenen edo gonbidapenen mezuak ezin dira ezabatu hauek amaitu arte.</string>
<string name="delete_contact">Ezabatu kontaktua</string> <string name="delete_contact">Ezabatu kontaktua</string>
<string name="dialog_title_delete_contact">Baieztatu kontaktua ezabatzea</string> <string name="dialog_title_delete_contact">Baieztatu kontaktua ezabatzea</string>
<string name="dialog_message_delete_contact">Ziur zaude kontaktu hau eta berarekin trukatutako mezu guztiak kendu nahi dituzula?</string> <string name="dialog_message_delete_contact">Ziur zaude kontaktu hau eta berarekin trukatutako mezu guztiak kendu nahi dituzula?</string>
...@@ -132,13 +137,14 @@ ...@@ -132,13 +137,14 @@
<string name="you">Zu</string> <string name="you">Zu</string>
<string name="save_image">Gorde irudia</string> <string name="save_image">Gorde irudia</string>
<string name="dialog_title_save_image">Gorde irudia?</string> <string name="dialog_title_save_image">Gorde irudia?</string>
<string name="dialog_message_save_image">Irudi hau gordetzeak beste aplikazioei berau atzitea ahalbietuko lieke.\n\nZiur gorde nahi duzula?</string> <string name="dialog_message_save_image">Irudi hau gordetzeak beste aplikazioei bera atzitzen utziko lieke.\n\nZiur zaude gorde nahi duzula?</string>
<string name="save_image_success">Irudia gorde da</string> <string name="save_image_success">Irudia gorde da</string>
<string name="save_image_error">Ezin izan da irudia gorde</string> <string name="save_image_error">Ezin izan da irudia gorde</string>
<string name="dialog_title_no_image_support">Irudiak ez daude eskuragarri</string> <string name="dialog_title_no_image_support">Irudiak ez daude erabilgarri</string>
<string name="dialog_message_no_image_support">Zure kontaktuaren Briar bertsioak ez ditu oraindik irudiak eranskin gisa onartzen. Eguneratzen duenean zuk ikono desberdin bat ikusiko duzu.</string> <string name="dialog_message_no_image_support">Zure kontaktuaren Briar bertsioak ez ditu oraindik irudiak eranskin gisa onartzen. Eguneratzen duenean zuk ikono desberdin bat ikusiko duzu.</string>
<string name="dialog_title_image_support">Orain irudiak bidali ahal dizkiozu eranskin gisa kontaktu honei</string> <string name="dialog_title_image_support">Orain irudiak bidali ahal dizkiozu kontaktu honi</string>
<string name="dialog_message_image_support">Sakatu ikono hau irudiak eransteko.</string> <string name="dialog_message_image_support">Sakatu ikono hau irudiak eransteko.</string>
<string name="messaging_too_many_attachments_toast">Lehen %d irudiak bidaliko dira, gehiagorik ez</string>
<!--Adding Contacts--> <!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Gehitu inguruko kontaktua</string> <string name="add_contact_title">Gehitu inguruko kontaktua</string>
<string name="face_to_face">Kontaktu gisa gehitu nahi duzun pertsonarekin aurrez aurre egon behar duzu.\n\nHonek etorkizunean inork zure itxurak egitea edo zure mezuak irakurtzea eragotziko du.</string> <string name="face_to_face">Kontaktu gisa gehitu nahi duzun pertsonarekin aurrez aurre egon behar duzu.\n\nHonek etorkizunean inork zure itxurak egitea edo zure mezuak irakurtzea eragotziko du.</string>
...@@ -162,28 +168,28 @@ ...@@ -162,28 +168,28 @@
<string name="add_contact_nearby_title">Gehitu inguruko kontaktua</string> <string name="add_contact_nearby_title">Gehitu inguruko kontaktua</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Gehitu urruneko kontaktua</string> <string name="add_contact_remotely_title">Gehitu urruneko kontaktua</string>
<string name="contact_name_hint">Eman ezizena kontaktuari</string> <string name="contact_name_hint">Eman ezizena kontaktuari</string>
<string name="contact_link_intro">Sartu zure kontaktuaren ezizena hemen</string> <string name="contact_link_intro">Sartu hemen zure kontaktuaren esteka</string>
<string name="contact_link_hint">Kontaktuaren esteka</string> <string name="contact_link_hint">Kontaktuaren esteka</string>
<string name="paste_button">Itsatsi</string> <string name="paste_button">Itsatsi</string>
<string name="add_contact_button">Gehitu kontaktua</string> <string name="add_contact_button">Gehitu kontaktua</string>
<string name="copy_button">Kopiatu</string> <string name="copy_button">Kopiatu</string>
<string name="share_button">Elkarbanatu</string> <string name="share_button">Partekatu</string>
<string name="send_link_title">Partekatu estekak</string> <string name="send_link_title">Partekatu estekak</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Aukeratu ezizena</string> <string name="add_contact_choose_nickname">Aukeratu ezizena</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Sartu ezizen bat</string> <string name="add_contact_choose_a_nickname">Sartu ezizen bat</string>
<string name="nickname_intro">Eman ezizena zure kontaktuari. Zuk ikusi dezakezu, beste inork ez</string> <string name="nickname_intro">Eman ezizena zure kontaktuari. Zuk ikusi dezakezu, beste inork ez</string>
<string name="your_link">Eman esteka hau gehitu nahi duzun kontaktuari</string> <string name="your_link">Eman esteka hau gehitu nahi duzun kontaktuari</string>
<string name="link_clip_label">Briar esteka</string> <string name="link_clip_label">Briar esteka</string>
<string name="link_copied_toast">Esteka kopiatuta</string> <string name="link_copied_toast">Esteka kopiatu da</string>
<string name="adding_contact_error">Errore bat gertatu da kontaktua gehitzean.</string> <string name="adding_contact_error">Errore bat gertatu da kontaktua gehitzean.</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Kontaktu eskaerak daude aztertzeke</string> <string name="pending_contact_requests_snackbar">Kontaktu eskaerak daude aztertzeke</string>
<string name="pending_contact_requests">Kontaktu eskaerak aztertzeke</string> <string name="pending_contact_requests">Kontaktu eskaerak aztertzeke</string>
<string name="no_pending_contacts">Ez dago kontakturik aztertzeke</string> <string name="no_pending_contacts">Ez dago kontakturik aztertzeke</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Elkartzen</string> <string name="add_contact_remote_connecting">Konektatzen...</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Kontaktua konektatu bitartean zain...</string> <string name="waiting_for_contact_to_come_online">Kontaktua konektatu bitartean zain...</string>
<string name="connecting">Elkartzen</string> <string name="connecting">Konektatzen...</string>
<string name="adding_contact">Kontaktua gehitzen...</string> <string name="adding_contact">Kontaktua gehitzen...</string>
<string name="adding_contact_failed">Kontaktua gehitzeak huts egin du</string> <string name="adding_contact_failed">Kontaktua gehitzea huts egin du</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Berretsi kentzea</string> <string name="dialog_title_remove_pending_contact">Berretsi kentzea</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Kontaktu hau gehitzen ari da oraindik. orain kentzen baduzu, ez da gehituko.</string> <string name="dialog_message_remove_pending_contact">Kontaktu hau gehitzen ari da oraindik. orain kentzen baduzu, ez da gehituko.</string>
<string name="own_link_error">Sartu zure kontaktuaren esteka, ez zurea</string> <string name="own_link_error">Sartu zure kontaktuaren esteka, ez zurea</string>
...@@ -206,6 +212,7 @@ ...@@ -206,6 +212,7 @@
<string name="offline_state">Internet konexiorik ez</string> <string name="offline_state">Internet konexiorik ez</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Bikoiztutako esteka</string> <string name="duplicate_link_dialog_title">Bikoiztutako esteka</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Baduzu kontaktu bat aztertzeke esteka honekin: %s</string> <string name="duplicate_link_dialog_text_1">Baduzu kontaktu bat aztertzeke esteka honekin: %s</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1_contact">Baduzu esteka hau duen kontaktu bat: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person--> <!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Ziur %s eta %s pertsona bera direla?</string> <string name="duplicate_link_dialog_text_2">Ziur %s eta %s pertsona bera direla?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This <!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
...@@ -215,7 +222,7 @@ ...@@ -215,7 +222,7 @@
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string <!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters, will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button--> please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Pertsona desberdina</string> <string name="different_person_button">Beste pertsona bat</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s eta %s erabiltzaileek esteka bera bidali dizute.\n\nBietako batek agian zure kontaktuak zeintzuk diren asmatu nahi du.\n\nEz esan esteka bera jaso duzula beste norbaitengandik.</string> <string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s eta %s erabiltzaileek esteka bera bidali dizute.\n\nBietako batek agian zure kontaktuak zeintzuk diren asmatu nahi du.\n\nEz esan esteka bera jaso duzula beste norbaitengandik.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Aztertzeke zegoen kontaktua eguneratu da</string> <string name="pending_contact_updated_toast">Aztertzeke zegoen kontaktua eguneratu da</string>
<!--Introductions--> <!--Introductions-->
......
...@@ -148,6 +148,13 @@ ...@@ -148,6 +148,13 @@
<string name="step_1">1</string> <string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens--> <!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string> <string name="step_2">2</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<!--Introductions--> <!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Esittele yhteyshenkilösi</string> <string name="introduction_onboarding_title">Esittele yhteyshenkilösi</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Voit esitellä muita käyttäjiä toisilleen, niin että heidän ei tarvitse tavata kasvokkain ollakseen yhteydessä Briarin kautta.</string> <string name="introduction_onboarding_text">Voit esitellä muita käyttäjiä toisilleen, niin että heidän ei tarvitse tavata kasvokkain ollakseen yhteydessä Briarin kautta.</string>
......
...@@ -35,7 +35,7 @@ ...@@ -35,7 +35,7 @@
<string name="startup_failed_activity_title">Échec de démarrage de Briar</string> <string name="startup_failed_activity_title">Échec de démarrage de Briar</string>
<string name="startup_failed_db_error">Pour quelque raison, votre base de données Briar est corrompue sans espoir de réparation. Votre compte, vos données et tous vos contacts sont perdus. Malheureusement, vous devez réinstaller Briar et créer un nouveau compte en choisissant « J’ai oublié mon mot de passe » dans l’invite de mot de passe.</string> <string name="startup_failed_db_error">Pour quelque raison, votre base de données Briar est corrompue sans espoir de réparation. Votre compte, vos données et tous vos contacts sont perdus. Malheureusement, vous devez réinstaller Briar et créer un nouveau compte en choisissant « J’ai oublié mon mot de passe » dans l’invite de mot de passe.</string>
<string name="startup_failed_data_too_old_error">Votre compte a été créé avec une ancienne version de cette appli et ne peut pas être ouvert avec cette version. Vous devez soit réinstaller l’ancienne version, soit créer un nouveau compte en choisissant « J’ai oublié mon mot de passe » dans l’invite de mot de passe.</string> <string name="startup_failed_data_too_old_error">Votre compte a été créé avec une ancienne version de cette appli et ne peut pas être ouvert avec cette version. Vous devez soit réinstaller l’ancienne version, soit créer un nouveau compte en choisissant « J’ai oublié mon mot de passe » dans l’invite de mot de passe.</string>
<string name="startup_failed_data_too_new_error">Cette version de l’appli est trop ancienne. Veuillez la mettre à niveau vers la dernière version et ressayer.</string> <string name="startup_failed_data_too_new_error">Cette version de l’appli est trop ancienne. Veuillez passer à la version la plus récente et ressayer.</string>
<string name="startup_failed_service_error">Briar n’a pas pu démarrer un greffon exigé. Réinstaller Briar résout généralement ce problème. Veuillez cependant noter que vous perdrez votre compte et toutes données relatives puisque Briar n’utilise pas de serveurs centralisés sur lesquels enregistrer vos données.</string> <string name="startup_failed_service_error">Briar n’a pas pu démarrer un greffon exigé. Réinstaller Briar résout généralement ce problème. Veuillez cependant noter que vous perdrez votre compte et toutes données relatives puisque Briar n’utilise pas de serveurs centralisés sur lesquels enregistrer vos données.</string>
<plurals name="expiry_warning"> <plurals name="expiry_warning">
<item quantity="one">Ceci est une version de test de Briar. Votre compte arrivera à expiration dans %d jour et ne peut pas être renouvelé.</item> <item quantity="one">Ceci est une version de test de Briar. Votre compte arrivera à expiration dans %d jour et ne peut pas être renouvelé.</item>
...@@ -118,10 +118,17 @@ ...@@ -118,10 +118,17 @@
<string name="message_hint">Rédiger le message</string> <string name="message_hint">Rédiger le message</string>
<string name="image_caption_hint">Ajouter une légende (facultatif)</string> <string name="image_caption_hint">Ajouter une légende (facultatif)</string>
<string name="image_attach">Joindre une image</string> <string name="image_attach">Joindre une image</string>
<string name="image_attach_error">Impossible d’attacher une image</string> <string name="image_attach_error">Impossible de joindre une ou des images</string>
<string name="image_attach_error_too_big">L’image est trop volumineuse. La limite est %d Mo</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Format d’image non pris en charge : %s</string>
<string name="set_contact_alias">Changer le nom du contact</string> <string name="set_contact_alias">Changer le nom du contact</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Nom du contact</string> <string name="set_contact_alias_hint">Nom du contact</string>
<string name="set_alias_button">Modifier</string> <string name="set_alias_button">Modifier</string>
<string name="delete_all_messages">Supprimer tous les messages</string>
<string name="dialog_title_delete_all_messages">Confirmer la suppression des messages</string>
<string name="dialog_message_delete_all_messages">Voulez-vous vraiment supprimer tous les messages ?</string>
<string name="dialog_title_not_all_messages_deleted">Impossible de supprimer tous les messages</string>
<string name="dialog_message_not_all_messages_deleted">Les messages relatifs aux présentations ou invitations en cours ne peuvent pas être supprimés jusqu’à leur conclusion.</string>
<string name="delete_contact">Supprimer le contact</string> <string name="delete_contact">Supprimer le contact</string>