Verified Commit f45d00e2 authored by Torsten Grote's avatar Torsten Grote
Browse files

Update translations, add Bosnian and Swahili

parent 2b589c2d
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!--Setup-->
<string name="setup_title">Dobrodošli u Briar</string>
<string name="setup_name_explanation">Vaše korisničko ime će biti prikazano pored sadržaja posta. Nemožete ga mijenjati nakon kreiranje računa.</string>
<string name="setup_next">Dalje</string>
<string name="setup_password_intro">Izaberite lozinku</string>
<string name="setup_password_explanation">Vaš Briar račun je kriptovan i sačuvan na vašem uređaju, ne na serveru ili oblaku. Ako zaboravite šifru ili deinstalirate Briar, ne postoji način da povratite vaš račun.\n\nIzaberite dugačku lozinku koju je teško pogoditi, kao četiri nasumične riječi ili deset nasumičnih slova, brojeva i simbola.</string>
<string name="setup_doze_title">Konekcije u pozadinskom modu</string>
<string name="setup_doze_intro">Da bi primao poruke, Briar mora da ostane konektovan u pozadinskom modu.</string>
<string name="setup_doze_explanation">Da bi primao poruke, Briar mora da ostane konektovan u pozadinskom modu. Molim vas da isključite optimizacije baterije kako bi Briar ostao konektovan.</string>
<string name="setup_doze_button">Dozvolite konekcije</string>
<string name="choose_nickname">Izaberite vaše korisničko ime</string>
<string name="choose_password">Izaberite vašu lozinku</string>
<string name="confirm_password">Potvrdite vašu lozinku</string>
<string name="name_too_long">Ime je predugačko</string>
<string name="password_too_weak">Lozinka nije dovoljno jaka</string>
<string name="passwords_do_not_match">Lozinke se ne poklapaju</string>
<string name="create_account_button">Kreirajte korisnički račun</string>
<string name="more_info">Više informacija</string>
<string name="don_t_ask_again">Ne pitaj ponovo</string>
<string name="setup_huawei_text">Molim dotaknite dugme ispod i provjerite da je Briar zaštićen na \"Protected Apps\" listi.</string>
<string name="setup_huawei_button">Zaštiti Briar</string>
<string name="setup_huawei_help">Ako Briar nije dodat u listu zaštićenih aplikacija - protected apps, neće moći da radi u pozadinskom modu.</string>
<string name="warning_dozed">%s nije mogao da se pokrene u pozadinskom modu</string>
<!--Login-->
<string name="enter_password">Lozinka</string>
<string name="try_again">Pogrešna lozinka, probajte ponovo</string>
<string name="sign_in_button">Prijavite se</string>
<string name="forgotten_password">Zaboravio/la sam lozinku</string>
<string name="dialog_title_lost_password">Izgubljena Lozinka</string>
<string name="dialog_message_lost_password">Vaš Briar račun je kriptovan i sačuvan na vašem uređaju, ne na serveru ili oblaku, pa nemožemo resetovati vašu lozinku. Želite li da izbrišete račun i počnete iz početka?\n\nPažnja: Vaši identiteti, kontakti i poruke će biti premanentno izgubljene.</string>
<string name="startup_failed_notification_title">Brirar nije mogao da se pokrene</string>
<string name="startup_failed_notification_text">Dotaknite za više informacija.</string>
<string name="startup_failed_activity_title">Briar neuspješno pokretanje</string>
<string name="startup_failed_db_error">Iz nekog razloga, Briar baza podataka je nepovratno oštećena. Vaš račun, vaši podaci i svi kontakti su izgubljeni. Nažalost, morate reinstalirati Briar ili podesiti novi račun tako što ćete izabrati opciju \'ZaboraviIi ste lozinku?\' .</string>
<string name="startup_failed_data_too_old_error">Vaš račun je napravljen sa starom verzijom aplikacije i nemože se otvoriti novom verzijom. Morate reinstalirati staru verziju ili podesiti novi račun tako što ćete izabrati opciju \'ZaboraviIi ste lozinku?\' kod unosa lozinke.</string>
<string name="startup_failed_data_too_new_error">Ova verzija aplikacije je stara. Molim vas da aplikaciju ažurirate na posljednju verziju a zatim pokušate ponovo.</string>
<string name="startup_failed_service_error">Briar nije mogao da pokrene potreban plugin-dodatak. Reinstaliranje Briara obično riješi problem. Međutim, imajte na umu da ćete izgubiti vaš račun i sve podatke vezane za njega pošto Briar ne koristi centralne servere da sačuva vaše podatke.</string>
<string name="expiry_update">Krajnji datum testiranja je pomjeren. Vaš račun će sada isteći za %d dana.</string>
<string name="expiry_date_reached">Ovaj softver nije više aktuelan.\nHvala na testiranju!</string>
<string name="download_briar">Da bi nastavili koristiti Briar, molimo preuzmite verziju 1.0</string>
<string name="create_new_account">Morate kreirati novi račun, ali možete koristiti isto korisničko ime.</string>
<string name="download_briar_button">Preuzmite Briar 1.0</string>
<string name="startup_open_database">Dekriptujem bazu...</string>
<string name="startup_migrate_database">Ažuriram bazu...</string>
<string name="startup_compact_database">Baza se kompaktuje...</string>
<!--Navigation Drawer-->
<string name="nav_drawer_open_description">Otvori navigacionu ladicu</string>
<string name="nav_drawer_close_description">Zatvori navigacionu ladicu</string>
<string name="contact_list_button">Kontakti</string>
<string name="groups_button">Privatne Grupe</string>
<string name="forums_button">Forumi</string>
<string name="blogs_button">Blogovi</string>
<!--This is part of the main menu. The app will be locked when this is tapped.-->
<string name="lock_button">Zaključaj aplikaciju</string>
<string name="settings_button">Podešavanja</string>
<string name="sign_out_button">Odjava</string>
<!--Transports-->
<string name="transport_tor">Internet</string>
<string name="transport_bt">Bluetooth</string>
<string name="transport_lan">Wi-Fi</string>
<!--Notifications-->
<string name="reminder_notification_title">Odjavljeni ste iz Briara</string>
<string name="reminder_notification_text">Dotaknite da se prijavite nazad.</string>
<string name="reminder_notification_channel_title">Briarov podsjetnik za prijavu</string>
<string name="reminder_notification_dismiss">Obustavi</string>
<string name="ongoing_notification_title">Prijavljeni ste u Briar</string>
<string name="ongoing_notification_text">Dodirnite da otvorite Briar.</string>
<!--Misc-->
<string name="now">sada</string>
<string name="show">Prikaži</string>
<string name="hide">Sakrij</string>
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Odustani</string>
<string name="got_it">Jasno</string>
<string name="delete">Obriši</string>
<string name="accept">Prihvati</string>
<string name="decline">Odbij</string>
<string name="options">Opcije</string>
<string name="online">Online</string>
<string name="offline">Offline</string>
<string name="send">Pošalji</string>
<string name="allow">Dozvoli</string>
<string name="open">Otvori</string>
<string name="no_data">Nema podataka</string>
<string name="ellipsis">...</string>
<string name="text_too_long">Tekst koji ste unijeli je predugačak</string>
<string name="show_onboarding">Otvori dijalog za Pomoć</string>
<string name="fix">Popravi</string>
<string name="help">Pomoć</string>
<string name="sorry">Izvini</string>
<!--Contacts and Private Conversations-->
<string name="no_contacts">Nema kontakata za prikazivanje</string>
<string name="no_contacts_action">Taknite + ikonu da dodate kontakt</string>
<string name="date_no_private_messages">Nema poruka.</string>
<string name="no_private_messages">Nema poruka za prikazivanje</string>
<string name="message_hint">Ukucajte poruku</string>
<string name="image_caption_hint">Dodaj naslov (opciono)</string>
<string name="image_attach">Priloži fotografiju</string>
<string name="image_attach_error">Nije moguće priložiti fotografiju/e</string>
<string name="image_attach_error_too_big">Fotografija je prevelika. Limit je %d MB.</string>
<string name="image_attach_error_invalid_mime_type">Fromat fotografije nije podržan: %s</string>
<string name="set_contact_alias">Promijeni ime kontakta</string>
<string name="set_contact_alias_hint">Ime kontakta</string>
<string name="set_alias_button">Promijeni</string>
<string name="delete_contact">Izbrišite kontakt</string>
<string name="dialog_title_delete_contact">Potvrdite brisanje kontakta</string>
<string name="dialog_message_delete_contact">Jeste li sigurni da želite da uklonite ovaj kontakt i sve poruke koje ste razmijenili?</string>
<string name="contact_deleted_toast">Kontakt je izbrisan</string>
<!--This is shown in the action bar when opening an image in fullscreen that the user sent-->
<string name="you">Vi</string>
<string name="save_image">Sačuvaj fotografiju</string>
<string name="dialog_title_save_image">Želite li sačuvati fotografiju?</string>
<string name="dialog_message_save_image">Čuvanje ove fotografije će omogućiti drugim aplikacijama da joj pristupe.\n\nJeste li sigurni da želite da je sačuvate?</string>
<string name="save_image_success">Fotografija je sačuvana</string>
<string name="save_image_error">Nije moguće sačuvati fotografiju</string>
<string name="dialog_title_no_image_support">Slike nisu dostupne</string>
<string name="dialog_message_no_image_support">Briar ne podržava prložene fotografije. Nakon nadogradnje vidjet ćete drugu ikonu.</string>
<string name="dialog_title_image_support">Sada možete slati fotografije ovom kontaktu</string>
<string name="dialog_message_image_support">Dodirni ovu ikonu da priložiš fotografije</string>
<!--Adding Contacts-->
<string name="add_contact_title">Dodaj kontakt u blizini vas</string>
<string name="face_to_face">Morate se sresti sa osobom koju želite da dodate kao kontakt.\n\nOvo će spriječiti bilo koga da se predstavi kao vi ili da ubuduće čita poruke.</string>
<string name="continue_button">Nastavi</string>
<string name="try_again_button">Probajte ponovo</string>
<string name="waiting_for_contact_to_scan">Čekam da kontakt skenira i poveže se\u2026</string>
<string name="exchanging_contact_details">Razmjenjujem detalje o kontaktu\u2026</string>
<string name="contact_added_toast">Dodani kontakt: %s</string>
<string name="contact_already_exists">Kontakt %s već postoji</string>
<string name="qr_code_invalid">QR kod nije validan</string>
<string name="qr_code_too_old">Skenirani QR kod pripada staroj verziji %s.\n\nMolimo vas da zatražite od vašeg kontakta da ažurira aplikaciju na posljednjiu verziju, a zatim pokušajte ponovo</string>
<string name="qr_code_too_new">QR kod koji skenirate pripada novijoj verziji %s.\n\nMolimo vas nadogradite aplikaciju na posljednju verziju, a zatim pokušajte ponovo.</string>
<string name="camera_error">Greska kamere</string>
<string name="connecting_to_device">Povezujem se sa uređajem\u2026</string>
<string name="authenticating_with_device">Autentikacija sa uređajem\u2026</string>
<string name="connection_error_title">Nije moguće povezivanje sa vašim kontaktom</string>
<string name="connection_error_explanation">Provjerite jeste li oboje povezani na ist Wi-Fi mrežu.</string>
<string name="connection_error_feedback">Ako se problem ponavlja, Molimo vas <a href="feedback">pošaljite povratne informacije</a> kako bi pomogli poboljšanju aplikacije.</string>
<!--Adding Contacts Remotely-->
<string name="add_contact_remotely_title_case">Dodaj udaljeni konktakt</string>
<string name="add_contact_nearby_title">Dodaj kontakt koji je u blizini</string>
<string name="add_contact_remotely_title">Dodaj udaljeni kontakt</string>
<string name="contact_name_hint">Dodjeli kontaktu nadimak</string>
<string name="contact_link_intro">Unesite link vašeg kontakta ovdje</string>
<string name="contact_link_hint">Kontaktov link</string>
<string name="paste_button">Zalepi</string>
<string name="add_contact_button">Dodaj kontakt</string>
<string name="copy_button">Kopiraj</string>
<string name="share_button">Podijeli</string>
<string name="send_link_title">Razmjena linkova</string>
<string name="add_contact_choose_nickname">Izaberi korisničko ime</string>
<string name="add_contact_choose_a_nickname">Unesi korisničko ime</string>
<string name="nickname_intro">Dodjeli vašem kontaktu nadimak. Samo vi možete vidjeti dodjeljeni nadimak.</string>
<string name="your_link">Dodjeli link kontaktu kojeg želite dodati</string>
<string name="link_clip_label">Briar link</string>
<string name="link_copied_toast">Link je kopiran</string>
<string name="adding_contact_error">Došlo je do greške tokom dodavanja kontakta.</string>
<string name="pending_contact_requests_snackbar">Postoje zahtjevi za kontaktima koji čekanju</string>
<string name="pending_contact_requests">Zahtjevi za kontaktima na čekanju</string>
<string name="no_pending_contacts">Nema Zahtjeva za kontaktima na čekanju</string>
<string name="add_contact_remote_connecting">Konektovanje…</string>
<string name="waiting_for_contact_to_come_online">Čekanje da kontakt bude online…</string>
<string name="connecting">Konektovanje…</string>
<string name="adding_contact">Dodavanje kontakta...</string>
<string name="adding_contact_failed">Dodavanje kontakta nije uspjelo</string>
<string name="dialog_title_remove_pending_contact">Potvrda Uklanjanja</string>
<string name="dialog_message_remove_pending_contact">Ovaj se kontakt još dodaje. Ako ga sada uklonite, neće biti dodan.</string>
<string name="own_link_error">Unesite link vašeg kontakta, a ne vaš vlastiti link.</string>
<string name="nickname_missing">Molim vas unesite korisničko ime</string>
<string name="invalid_link">Neispravan link</string>
<string name="unsupported_link">Ovaj link dolazi sa nove verzije Briar-a. Molim vas ažurirajte aplikaciju na posljednju verziju, a zatim pokušajte ponovo.</string>
<string name="intent_own_link">Otvorili ste vaš vlastiti link. Koristite link od kontakta kojeg želite dodati.</string>
<string name="missing_link">Molim vas unesite link</string>
<!--This is a numeral indicating the first step in a series of screens-->
<string name="step_1">1</string>
<!--This is a numeral indicating the second step in a series of screens-->
<string name="step_2">2</string>
<string name="adding_contact_slow_warning">Dodavanje ovog kontakta traje duže nego obično</string>
<string name="adding_contact_slow_title">Nije moguće povezivanje sa kontaktom</string>
<string name="adding_contact_slow_text">Dodavanje ovog kontakta traje duže nego obično.\n\nMolim vas provjerite da li je vaš kontakt dobio vaš link i dodao vas:</string>
<string name="offline_state">Nema konekcije na internet</string>
<string name="duplicate_link_dialog_title">Duliciran Link</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_1">Već imate kontakta na čekanju sa ovim linkom: %s</string>
<!--This is a question asking whether two nicknames refer to the same person-->
<string name="duplicate_link_dialog_text_2">Da li su %s i %s ista osoba?</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames do indeed refer to the same person. This
string will be used in a dialog button, so if the translation of this string is longer than 20
characters, please use "Yes" instead, and use "No" for the "Different Person" button-->
<string name="same_person_button">Ista osoba</string>
<!--This is a button for answering that two nicknames refer to different people. This string
will be used in a dialog button, so if the translation of this string longer than 20 characters,
please use "No" instead, and use "Yes" for the "Same Person" button-->
<string name="different_person_button">Različita osoba</string>
<string name="duplicate_link_dialog_text_3">%s i %s poslsli su vam isti link.\n\nJedan od njih moguće da pokušava otkriti ko su vaši kontakti.\n\nNemojte im reći da ste primili isti link od druge osobe.</string>
<string name="pending_contact_updated_toast">Ažuriranje kontakta je na čekanju</string>
<!--Introductions-->
<string name="introduction_onboarding_title">Upoznajte vaše kontakte</string>
<string name="introduction_onboarding_text">Vi možete da upoznate vaše kontakte međusobno, nije potrebno da se oni sreću licem u lice kako bi se povezali na Briar-u.</string>
<string name="introduction_menu_item">Izvršite upoznavanje</string>
<string name="introduction_activity_title">Izaberite kontakt</string>
<string name="introduction_not_possible">Vi već imate započeto jedno upoznavanje ovim kontaktom. Molimo vas dozvolite da ono prvo završi. Ako ste vi ili vaš kontakt rijetko na vezi, ovo može da potraje.</string>
<string name="introduction_message_title">Upoznajte kontakte</string>
<string name="introduction_message_hint">Dodajte poruku (opciono)</string>
<string name="introduction_button">Izvršite upoznavanje</string>
<string name="introduction_sent">Vaše poziv na upoznavanje je poslat</string>
<string name="introduction_error">Došlo je do greške pri izvršenju upoznavanja.</string>
<string name="introduction_response_error">Greška pri odgovoru na upoznavanje</string>
<string name="introduction_request_sent">Tražili ste da se %1$s i %2$s upoznaju.</string>
<string name="introduction_request_received">%1$s je tražio da vas upozna sa %2$s. Da li želite da dodate %2$s u vašu listu kontakata?</string>
<string name="introduction_request_exists_received">%1$s je tražio da vas upozna sa %2$s, ali %2$s je već u vašoj listi kontakata. Pošto %1$s to možda ne zna, vi i dalje možete da odgovorite: </string>
<string name="introduction_request_answered_received">%1$s je tražio da vas upozna sa %2$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent">Prihvatili ste upoznavanje sa %1$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_sent_info">Prije nego što %1$s bude u vašim kontaktima, mora da prihvati i upoznavanje. Ovo može potrajati.</string>
<string name="introduction_response_declined_sent">Odbili ste upoznavanje sa %1$s.</string>
<string name="introduction_response_accepted_received">%1$s prihvata upoznavanje sa %2$s.</string>
<string name="introduction_response_declined_received">%1$s odbija upoznavanje sa %2$s.</string>
<string name="introduction_response_declined_received_by_introducee">%1$s kaže da je %2$s odbio-la upoznavanje.</string>
<!--Private Groups-->
<string name="groups_list_empty">Nema grupa za prikazivanje</string>
<string name="groups_list_empty_action">Dotaknite + ikonu da kreirate grupu, ili pitajte vaše kontakte da podijele grupe sa vama</string>
<string name="groups_created_by">Kreator je %s</string>
<string name="groups_group_is_empty">Grupa je prazna</string>
<string name="groups_group_is_dissolved">Ova grupa je rasformirana</string>
<string name="groups_remove">Ukloni</string>
<string name="groups_create_group_title">Kreiraj privatnu grupu</string>
<string name="groups_create_group_button">Kreiraj grupu</string>
<string name="groups_create_group_invitation_button">Pošalji poziv</string>
<string name="groups_create_group_hint">Izaberite ime za vašu privatnu grupu</string>
<string name="groups_invitation_sent">Grupna pozivnica je poslata</string>
<string name="groups_member_list">Lista članova</string>
<string name="groups_invite_members">Pošaljite poziv članovima</string>
<string name="groups_member_created_you">Vi ste kreirali grupu</string>
<string name="groups_member_created">%s je kreator grupe</string>
<string name="groups_member_joined_you">Pristupili ste grupi</string>
<string name="groups_member_joined">%s je pristupio-la grupi</string>
<string name="groups_leave">Napusti grupu</string>
<string name="groups_leave_dialog_title">Potvrdite napuštanje grupe</string>
<string name="groups_leave_dialog_message">Jeste li sigurni da želite da napustite grupu?</string>
<string name="groups_dissolve">Raspustite grupu</string>
<string name="groups_dissolve_dialog_title">Potvrdite raspuštanje grupe</string>
<string name="groups_dissolve_dialog_message">Jeste li sigurni da želite raspustiti ovu grupu?\n\nSvi ostali članovi neće moći nastaviti konverzaciju i možda neće primiti najnovije poruke.</string>
<string name="groups_dissolve_button">Raspusti</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_title">Grupa je raspuštena</string>
<string name="groups_dissolved_dialog_message">Kreator je raspustio ovu grupu.\n\nNe možete više pisati poruke u grupi i možda nećete primiti poljednje poruke koje su napisane.</string>
<!--Private Group Invitations-->
<string name="groups_invitations_title">Grupni pozivi</string>
<string name="groups_invitations_invitation_sent">Pozvali ste %1$s da se pridruži grupi \"%2$s\".</string>
<string name="groups_invitations_invitation_received">%1$s je poslao-la poziv da pristupite grupi \"%2$s\".</string>
<string name="groups_invitations_joined">Pristupili ste grupi</string>
<string name="groups_invitations_declined">Grupni poziv je odbijen</string>
<string name="groups_invitations_response_accepted_sent">Prihvatili ste grupni poziv od %s.</string>
<string name="groups_invitations_response_declined_sent">Odbili ste grupni poziv od %s.</string>
<string name="groups_invitations_response_accepted_received">%s je prihvatio-la grupni poziv.</string>
<string name="groups_invitations_response_declined_received">1%s je odbio-la grupni poziv.</string>
<string name="sharing_status_groups">Samo kreator moze da pozove nove članove u grupu. Ispod su trenutni članovi grupe.</string>
<!--Private Groups Revealing Contacts-->
<string name="groups_reveal_contacts">Otkrijte kontakte</string>
<string name="groups_reveal_dialog_message">Možete odlučiti da otkrijete kontakte svim trenutnim i budućim članovima ove grupe.\n\nOtkrivanje kontakata čini konekciju ka članovima grupe bržom i pouzdanijom, jer možete da komunicirate sa otkrivenim kontaktima čak i kad kreator grupe nije na vezi.</string>
<string name="groups_reveal_visible">Veze kontakata su vidljive grupi</string>
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_us">Veze kontakata su vidljive grupi (vi ste je otkrili)</string>
<string name="groups_reveal_visible_revealed_by_contact">Veze kontakata su vidljive grupi (otkriveno od strane %s)</string>
<string name="groups_reveal_invisible">Veze kontakata nisu vidljive grupi</string>
<!--Forums-->
<string name="no_forums">Nema foruma za prikazivanje</string>
<string name="no_forums_action">Dotaknite + ikonu da kreirate forum, ili pitajte vaše kontakte da podijele forume sa vama</string>
<string name="create_forum_title">Kreiraj forum</string>
<string name="choose_forum_hint">Izaberite ime za vaš forum</string>
<string name="create_forum_button">Kreiraj forum</string>
<string name="forum_created_toast">Forum je kreiran</string>
<string name="no_forum_posts">Nema postova za prikazivanje</string>
<string name="no_posts">Nema postova</string>
<string name="forum_new_message_hint">Novi post</string>
<string name="forum_message_reply_hint">Novi odgovor</string>
<string name="btn_reply">Odgovor</string>
<string name="forum_leave">Napusti forum</string>
<string name="dialog_title_leave_forum">Potvrdite napuštanje foruma</string>
<string name="dialog_message_leave_forum">Jeste li sigurni da želite da napustite ovaj forum?\n\nKontakti sa kojima ste podijelili ovaj forum možda prestanu dobijati novosti.</string>
<string name="dialog_button_leave">Napusti</string>
<string name="forum_left_toast">Napušten forum</string>
<!--Forum Sharing-->
<string name="forum_share_button">Podijeli forum</string>
<string name="contacts_selected">Kontakti selektovani</string>
<string name="activity_share_toolbar_header">Izaberite kontakte</string>
<string name="no_contacts_selector">Nema kontakata za prikazivanje</string>
<string name="no_contacts_selector_action">Molimo vas vratite se ovdje nakon dodavanja kontakta</string>
<string name="forum_shared_snackbar">Forum je podijeljen sa selektovanim kontaktima</string>
<string name="forum_share_message">Dodajte poruku (opciono)</string>
<string name="forum_share_error">Došlo je do greške prilikom dijeljenja ovog foruma.</string>
<string name="forum_invitation_received">%1$s je podijelio-la forum \"%2$s\" sa vama.</string>
<string name="forum_invitation_sent">Podijelili ste forum \"%1$s\" sa %2$s.</string>
<string name="forum_invitations_title">Pozivnice za forum</string>
<string name="forum_invitation_exists">Već ste prihvatili poziv u ovaj forum.\n\nPrihvatanje dodatnih poziva će učiniti vašu vezu sa forumom bržom i pouzdanijom.</string>
<string name="forum_joined_toast">Forumu ste pristupili</string>
<string name="forum_declined_toast">Poziv odbijen</string>
<string name="shared_by_format">Podijelio-la %s</string>
<string name="forum_invitation_already_sharing">Već se dijeli</string>
<string name="forum_invitation_response_accepted_sent">Prihvatili ste poziv u forum od %s.</string>
<string name="forum_invitation_response_declined_sent">Odbili ste poziv u forum od %s.</string>
<string name="forum_invitation_response_accepted_received">1%s prihvata vaš poziv u forum.</string>
<string name="forum_invitation_response_declined_received">%s odbija vaš poziv u forum.</string>
<string name="sharing_status">Status dijeljenja</string>
<string name="sharing_status_forum">Bilo koji član foruma može forum podijeliti sa svojim kontaktima. Vi dijelite forum sa slijedećim kontaktima. Moguće je da ima drugih članova koje ne vidite.</string>
<string name="shared_with">Pdijeljeno sa %1$d (%2$d na vezi)</string>
<string name="nobody">Niko</string>
<!--Blogs-->
<string name="blogs_other_blog_empty_state">Nema postova za prikazivanje</string>
<string name="read_more">pročitaj više</string>
<string name="blogs_write_blog_post">Napiši Blog Post</string>
<string name="blogs_write_blog_post_body_hint">Ukucajte vaš blog post</string>
<string name="blogs_publish_blog_post">Objavi</string>
<string name="blogs_blog_post_created">Blog post je kreiran</string>
<string name="blogs_blog_post_received">Primljen je novi blog post</string>
<string name="blogs_blog_post_scroll_to">Skroluj do</string>
<string name="blogs_feed_empty_state">Nema postova za prikazivanje</string>
<string name="blogs_feed_empty_state_action">Postovi od vaših kontakata i blogova na koje se prijavite će se prikazivati ovdje.\n\nDotaknite ikonu olovke da napišete post</string>
<string name="blogs_remove_blog">Ukloni blog</string>
<string name="blogs_remove_blog_dialog_message">Jeste li sigurni da želite da uklonite blog?\n\nPostovi će biti uklonjeni sa vašeg uređaja ali ne is uređaja drugih ljudi.\n\nKontakti kojima ste podijelili ovaj blog će možda prestati da dobijaju novosti.</string>
<string name="blogs_remove_blog_ok">Ukloni</string>
<string name="blogs_blog_removed">Blog je uklonjen</string>
<string name="blogs_reblog_comment_hint">Dodajte komentar (opciono)</string>
<string name="blogs_reblog_button">Rebloguj</string>
<!--Blog Sharing-->
<string name="blogs_sharing_share">Podijeli blog</string>
<string name="blogs_sharing_error">Došlo je do greške pri podjeli bloga.</string>
<string name="blogs_sharing_button">Podijeli blog</string>
<string name="blogs_sharing_snackbar">Blog je podijeljen sa izabranim kontaktima</string>
<string name="blogs_sharing_response_accepted_sent">Prihvatili ste blog pozivnicu od %s.</string>
<string name="blogs_sharing_response_declined_sent">Odbili ste blog pozivnicu od %s.</string>
<string name="blogs_sharing_response_accepted_received">%s je prihvatio-la blog pozivnicu.</string>
<string name="blogs_sharing_response_declined_received">%s je odbio-la blog pozivnicu.</string>
<string name="blogs_sharing_invitation_received">%1$s je podijelio-la blog \"%2$s\" sa vama.</string>
<string name="blogs_sharing_invitation_sent">Podijelili ste blog \"%1$s\" sa %2$s.</string>
<string name="blogs_sharing_invitations_title">Blog Pozivnice</string>
<string name="blogs_sharing_joined_toast">Prijavljeni ste na blog</string>
<string name="blogs_sharing_declined_toast">Poziv odbijen</string>
<string name="sharing_status_blog">Bilo ko, ko se prijavi za ovaj blog, može blog da podijeli sa svojim kontaktima. Vi dijelite blog sa slijedećim kontaktima. Moguće je da ima još potpisnika koje nemožete da vidite.</string>
<!--RSS Feeds-->
<string name="blogs_rss_feeds_import">Uvezi RSS kanal</string>
<string name="blogs_rss_feeds_import_button">Uvezi</string>
<string name="blogs_rss_feeds_import_hint">Unesi URL od RSS kanala</string>
<string name="blogs_rss_feeds_import_error">Žao nam je! Došlo je do greške pri unosu vašeg kanala.</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage">Upravljanje RSS kanalima</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_imported">Uvezeno:</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_author">Autor:</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_updated">Zadnje ažuriranje:</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed">Uklonite kanal</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed_dialog_message">Jeste li sigurni da želite da uklonite kanal?\n\nPostovi će biti uklonjeni sa vašeg uređaja ali ne is uređaja drugih ljudi.\n\nKontakti kojima ste podijelili ovaj blog će možda prestati da dobijaju novosti.</string>
<string name="blogs_rss_remove_feed_ok">Ukloni</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_delete_error">Kanal nije bilo moguće ukloniti!</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_empty_state">Nema RSS kanala za prikazivanje\n\nDotaknite + ikonu da uvezete kanal</string>
<string name="blogs_rss_feeds_manage_error">Došlo je do problema pri učitavanju vaših kanala. Probajte opet kasnije.</string>
<!--Settings Display-->
<string name="pref_language_title">Jezik i regija</string>
<string name="pref_language_changed">Ovo podešavanje će stupiti na snagu kada restartujete Briar. Molim vas da se odjavite i restartujete Briar.</string>
<string name="pref_language_default">Podrazumjevane postavke sistema</string>
<string name="display_settings_title">Ekran</string>
<string name="pref_theme_title">Tema</string>
<string name="pref_theme_light">Svijetlost</string>
<string name="pref_theme_dark">Tamna</string>
<string name="pref_theme_auto">Automatski (Dnevno)</string>
<string name="pref_theme_system">Podrazumjevane postavke sistema</string>
<!--Settings Network-->
<string name="network_settings_title">Mreže</string>
<string name="bluetooth_setting">Povežite se preko Bluetooth-a</string>
<string name="bluetooth_setting_enabled">Kad god su kontakti blizu</string>
<string name="bluetooth_setting_disabled">Samo pri dodavanju kontakata</string>
<string name="tor_network_setting">Konektuj se preko Interneta (Tor)</string>
<string name="tor_network_setting_automatic">Automatski prema na lokaciji</string>
<string name="tor_network_setting_without_bridges">Koristi Tor bez mostova</string>
<string name="tor_network_setting_with_bridges">Koristi Tor sa mostovima</string>
<string name="tor_network_setting_never">Ne konektuj se</string>
<!--How and when Tor will connect after Automatic: E.g. Don't connect (in China) or Use Tor with bridges (in Belarus)-->
<string name="tor_network_setting_summary">Automatski: %1$s (za %2$s)</string>
<string name="tor_mobile_data_title">Koristi mobilinu mrežu</string>
<string name="tor_only_when_charging_title">Konektuj se preko Interneta (Tor) samo tokom punjenja uređaja</string>
<string name="tor_only_when_charging_summary">Onemogući interent konekciju kada se uređaj napaja samo sa baterijie</string>
<!--Settings Security and Panic-->
<string name="security_settings_title">Sigurnost</string>
<string name="pref_lock_title">Zaključavanje applikacije</string>
<string name="pref_lock_summary">Koristi zaključavanje ekrana uređaja da bi zaštitili Briar dok ste prijavljeni</string>
<string name="pref_lock_disabled_summary">Da bi koristili ovu mogućnost, podesite zaključavanje ekrana za vašem uređaju</string>
<string name="pref_lock_timeout_title">Zaključavanje aplikacije zbog neaktivnosti</string>
<!--The %s placeholder is replaced with the following time spans, e.g. 5 Minutes, 1 Hour-->
<string name="pref_lock_timeout_summary">Kada se ne koristi Briar, automatski zaključaj poslije %s</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_1">1 minute</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_5">5 minuta</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_15">15 minuta</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_30">30 minuta</string>
<!--Will be shown in a list of lock times. Should fit into the %s of "automatically lock it after %s"-->
<string name="pref_lock_timeout_60">1 sata</string>
<string name="pref_lock_timeout_never">Nikad</string>
<string name="pref_lock_timeout_never_summary">Ne zaključavaj Briar automatski</string>
<string name="change_password">Promijeni lozinku</string>
<string name="current_password">Trenutna lozinka</string>
<string name="choose_new_password">Nova lozinka</string>
<string name="confirm_new_password">Potvrdi novu lozinku</string>
<string name="password_changed">Lozinka je promijenjena</string>
<string name="panic_setting">Podešavanje Panik dugmeta</string>
<string name="panic_setting_title">Panik dugme</string>
<string name="panic_setting_hint">Podesite kako Briar reaguje kad koristite Panik dugme app</string>
<string name="panic_app_setting_title">Panik Dugne App</string>
<string name="unknown_app">nepoznata aplikacija</string>
<string name="panic_app_setting_summary">Nema postavljene aplikacije</string>
<string name="panic_app_setting_none">Ništa</string>
<string name="dialog_title_connect_panic_app">Potvrdi Panic App</string>
<string name="dialog_message_connect_panic_app">Jeste li sigurni da želite da dozvolite %1$s da pokrene destruktivne akcije panik dugmeta?</string>
<string name="panic_setting_destructive_action">Destruktivne akcije</string>
<string name="panic_setting_signout_title">Odjava</string>
<string name="panic_setting_signout_summary">Izloguj se iz Briar-a ako je pritisnuto panik dugme</string>
<string name="purge_setting_title">Izbriši račun</string>
<string name="purge_setting_summary">Izbriši Briar račun ako je panik dugme pritisnuto. Pažnja: Ovo će trajno izbrisati vaše identitete, kontakte i poruke</string>
<string name="uninstall_setting_title">Deinstaliraj Briar</string>
<string name="uninstall_setting_summary">Ovo zahtijeva ručnu potvrdu u slučaju panike</string>
<!--Settings Notifications-->
<string name="notification_settings_title">Obavještenja</string>
<string name="notify_sign_in_title">Podsjeti me da se prijavim</string>
<string name="notify_sign_in_summary">Prikazi podsjetnik kada se telefon uključi ili kada se aplikacija ažurira</string>
<string name="notify_private_messages_setting_title">Privatne poruke</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary">Prikaži upozorenja za privatne poruke</string>
<string name="notify_private_messages_setting_summary_26">Podesite upozorenja za privatne poruke</string>
<string name="notify_group_messages_setting_title">Grupne poruke</string>
<string name="notify_group_messages_setting_summary">Prikaži upozorenja za grupne poruke</string>
<string name="notify_group_messages_setting_summary_26">Podesite upozorenja za grupne poruke</string>
<string name="notify_forum_posts_setting_title">Forum postovi</string>
<string name="notify_forum_posts_setting_summary">Prikaži upozorenja za forum postove</string>
<string name="notify_forum_posts_setting_summary_26">Podesite upozorenja za forum postove</string>
<string name="notify_blog_posts_setting_title">Blog postovi</string>
<string name="notify_blog_posts_setting_summary">Prikaži upozorenja na blog postove</string>
<string name="notify_blog_posts_setting_summary_26">Podesite upozorenja za blog postove</string>
<string name="notify_vibration_setting">Vibriranje</string>
<string name="notify_sound_setting">Zvuk</string>
<string name="notify_sound_setting_default">Podrazumijevana melodija</string>
<string name="notify_sound_setting_disabled">Ništa</string>
<string name="choose_ringtone_title">Izaberi melodiju</string>
<string name="cannot_load_ringtone">Ne mogu otvoriti melodiju</string>
<!--Settings Feedback-->
<string name="feedback_settings_title">Povratne informacije</string>
<string name="send_feedback">Šalji povratne informacije</string>
<!--Link Warning-->
<string name="link_warning_title">Link upozorenja</string>
<string name="link_warning_intro">Upravo ćete otvoriti slijedeći link sa eksternom aplikacijom</string>
<string name="link_warning_text">Ovo se može koristiti da se otkrije vaš identitet. Razmislite o tome vjerujete li osobi koja vam je poslala ovaj link i razmislite o otvaranju s Tor Browser-om.</string>
<string name="link_warning_open_link">Otvori link</string>
<!--Crash Reporter-->
<string name="crash_report_title">Briar izvještaj o rušenju aplikacije</string>
<string name="briar_crashed">Izvinite, Briar aplikacija se srušila.</string>
<string name="not_your_fault">Greška nije do vas.</string>
<string name="please_send_report">Molimo pomozite nam da napravimo bolji Briar tako što ćete nam poslati izvještaj o rušenju aplikacije.</string>
<string name="report_is_encrypted">Obećavamo da je izvještaj kriptovan i sigurno poslat.</string>
<string name="feedback_title">Povratne informacije</string>
<string name="describe_crash">Opišite šta se desilo (opciono)</string>
<string name="enter_feedback">Unesite vašu povratnu informaciju</string>
<string name="optional_contact_email">Vaša email adresa (opciono)</string>
<string name="include_debug_report_crash">Uključite anonimne podatke o rušenju</string>
<string name="include_debug_report_feedback">Uključite anonimne podatke o ovom uređaju</string>
<string name="could_not_load_report_data">Nije bilo moguće učitati podatke izvještaja</string>
<string name="send_report">Pošalji izvještaj</string>
<string name="close">Zatvori</string>
<string name="dev_report_saved">Izvještaj je sačuvan. Biće poslat slijedeći put kada se ulogujete u Briar.</string>
<!--Sign Out-->
<string name="progress_title_logout">Odjavite se iz Briara...</string>
<!--Screen Filters & Tapjacking-->
<string name="screen_filter_title">Detektovano je prekrivanje ekrana</string>
<string name="screen_filter_body">Druga aplikacija precrtava preko Briara. Da bi vas zaštitio, Briar neće reagovati na dodir dok druga aplikacija precrtava preko ekrana.\n\nSlijedeće aplikacije mogu precrtavati preko:\n\n%1$s</string>
<string name="screen_filter_allow">Dozvoli ovim aplikacijama da precrtavaju ekran</string>
<!--Permission Requests-->
<string name="permission_camera_title">Dozvole kamere</string>
<string name="permission_camera_request_body">Da bi skenirao QR kod, Briaru je potreban pristup kameri.</string>
<string name="permission_location_title">Dozvole lokacije</string>
<string name="permission_location_request_body">Da bi otkrio Bluetooth uređaj, Brair treba douzvolu za pristup vašoj lokaciji.\n\nBriar neće snimati vašu lokaciju ili je dijeliti sa bilo kime.</string>
<string name="permission_camera_location_title">Kamera i locationkacija</string>
<string name="permission_camera_location_request_body">Da bi skenirao QR kod, Briar treba pristup vašoj kameri.\n\nDa bi otkrio Bluetooth uređaj, Brair treba douzvolu za pristup vašoj lokaciji.\n\nBriar neće snimati vašu lokaciju ili je dijeliti sa bilo kime.</string>
<string name="permission_camera_denied_body">Uskratili ste pristup kameri, ali dodavanje kontakata zahtijeva pristup kameri.\n\nMolim vas da uzmete u obzir odobravanja pristupa.</string>
<string name="qr_code">QR kod</string>
<string name="show_qr_code_fullscreen">Prikazi QR kod na puni ekran</string>
<!--App Locking-->
<string name="lock_unlock">Otključaj Briar</string>
<string name="lock_unlock_verbose">Unesite PIN uređaja, figuru ili lozinku</string>
<string name="lock_unlock_fingerprint_description">Dodirnite senzor otiska sa registrovanim prstom da bi nastavili</string>
<string name="lock_unlock_password">Koristi lozinku</string>
<string name="lock_is_locked">Briar je zaključan</string>
<string name="lock_tap_to_unlock">Dotakni da otključaš</string>
<!--Screenshots-->
<!--This is a name to be used in screenshots. Feel free to change it to a local name.-->
<string name="screenshot_alice">Fata</string>
<!--This is a name to be used in screenshots. Feel free to change it to a local name.-->
<string name="screenshot_bob">Mujo</string>
<!--This is a name to be used in screenshots. Feel free to change it to a local name.-->
<string name="screenshot_carol">Suljo</string>
<!--This is a message to be used in screenshots. Please use the same translation for Bob!-->
<string name="screenshot_message_1">Zdravo Mujo!</string>
<!--This is a message to be used in screenshots. Please use the same translation for Alice!-->
<string name="screenshot_message_2">Zdravo Fato! Hvala što mi govoriš o Briar-u!</string>
<!--This is a message to be used in screenshots.-->
<string name="screenshot_message_3">Nema problema, nadam se da ti se sviđa 😀</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!--Setup-->
<string name="setup_title">Briarへようこそ</string>
<string name="setup_name_explanation">あなたのニックネームは、常に、あなたが投稿するコンテンツとともに表示されます。プロフィール作成後編集はできません。</string>
<string name="setup_name_explanation">あなたのニックネームは、常に、あなたが投稿するコンテンツとともに表示されます。プロフィール作成後編集はできません。</string>
<string name="setup_next">次へ</string>
<string name="setup_password_intro">パスワードを選択</string>
<string name="setup_password_explanation">Briarのアカウント情報はクラウドではなく、暗号化され端末に保存されます。アプリのアンインストールやパスワードの紛失をした場合、アカウントへのアクセスとデータを回復する手段はありません。推測するのが難しい、長いパスワードを設定してください。ランダムな4単語やランダムな10文字などです。</string>
<string name="setup_password_explanation">Briarのアカウント情報はクラウドではなく、暗号化され端末に保存されます。アプリのアンインストールやパスワードの紛失をした場合、アカウントへのアクセスとデータを回復する手段はありません。\n\n推測するのが難しい、長いパスワードを設定してください。ランダムな4単語やランダムな10文字と数字と記号を組み合わせたものなどです。</string>
<string name="setup_doze_title">バックグラウンド接続</string>
<string name="setup_doze_intro">メッセージを受信するには、Briarはバックグラウンドで接続を維持する必要があります。</string>
<string name="setup_doze_explanation">メッセージを受信するには、Briarはバックグラウンドで接続を維持する必要があります。 Briarが接続を維持できるように、バッテリーの最適化を無効にしてください。</string>
<string name="setup_doze_button">接続を許可</string>
<string name="choose_nickname">ニックネームを入力</string>
<string name="choose_password">パスワードを入力</string>
<string name="confirm_password">確認のため再度パスワードを入力</string>
......@@ -14,33 +17,57 @@
<string name="password_too_weak">パスワードが弱すぎます。</string>
<string name="passwords_do_not_match">パスワードが一致しません。</string>
<string name="create_account_button">アカウントを作成</string>
<string name="more_info">詳細情報</string>
<string name="don_t_ask_again">次からはたずねない</string>
<string name="setup_huawei_text">下のボタンをタップして、「保護されたアプリ」画面でBriarが保護されていることを確認してください。</string>
<string name="setup_huawei_button">Briarを保護</string>
<string name="setup_huawei_help">Briarが保護されたアプリのリストに追加されていない場合、Briarはバックグラウンドで実行することができません。</string>
<string name="warning_dozed">%sはバックグラウンドで実行することができませんでした</string>
<!--Login-->
<string name="enter_password">パスワード</string>
<string name="try_again">パスワードが間違っています。もう一度入力してください。</string>
<string name="sign_in_button">Sign In</string>
<string name="forgotten_password">パスワードを忘れました。</string>
<string name="sign_in_button">サインイン</string>
<string name="forgotten_password">パスワードを紛失しました。</string>
<string name="dialog_title_lost_password">パスワードを紛失</string>
<string name="dialog_message_lost_password">あなたのBriarアカウントはクラウド上ではなく、暗号化さた上であなたのデバイスに保存さています。したがってBriarはパスワードをリセットできません。アカウントを削除しはじめからやりなおしますか?注意あなたのID、連絡先、メッセージは永久に削除されます</string>
<string name="dialog_message_lost_password">あなたのBriarアカウントはクラウド上ではなく、暗号化さた上であなたのデバイスに保存さています。したがってBriarはパスワードをリセットできません。アカウントを削除しはじめからやりなおしますか?\n\n注意あなたのID、連絡先、メッセージは永久に復元できません</string>
<string name="startup_failed_notification_title">Briarを起動できません。</string>
<string name="startup_failed_notification_text">「詳細情報」をタップしてください。</string>
<string name="startup_failed_activity_title">起動に失敗</string>
<string name="startup_failed_db_error">何らかの理由で、Briarデータベースが修復できないほど破損しています。 アカウント、データ、およびすべての連絡先が失われています。 残念ながら、パスワードプロンプトで「パスワードを紛失しました。」を選択して、Briarを再インストールするか、新しいアカウントを設定する必要があります。</string>
<string name="startup_failed_data_too_old_error">アカウントはこのアプリの古いバージョンで作成されたため、このバージョンで開くことはできません。 パスワードプロンプトで「パスワードを紛失しました。」を選択して、古いバージョンを再インストールするか、新しいアカウントを設定する必要があります。</string>
<string name="startup_failed_data_too_new_error">このバージョンのアプリは古すぎます。 最新バージョンにアップグレードして、もう一度試してみてください。</string>
<string name="startup_failed_service_error">プラグインの起動に失敗しました。Briarを再インストールすることで通常は直ります。Briarは中央サーバにデータを保存していないため、アカウントとそれに関連する情報は全て失われることに注意してください。</string>
<plurals name="expiry_warning">
<item quantity="other">これは、Briarのテストバージョンです。 アカウントは%d日で期限切れになり、更新できません。</item>
</plurals>
<string name="expiry_update">テストの有効期限が延長されました。 アカウントは%d日後に有効期限が切れます。</string>
<string name="expiry_date_reached">このソフトの有効期限が切れました。テストに参加してくださりありがとうございます!</string>
<string name="download_briar">引き続きBriarを使用するには、バージョン1.0を使用してください。</string>
<string name="create_new_account">新しいアカウントを作成する必要があります。同じニックネームも使用できます。</string>
<string name="download_briar_button">Briar 1.0をダウンロード</string>
<string name="startup_open_database">データベースの復号化中…</string>
<string name="startup_migrate_database">データベースをアップグレード中…</string>
<string name="startup_compact_database">データベースの圧縮中…</string>
<!--Navigation Drawer-->
<string name="nav_drawer_open_description">ナビゲーションを開く</string>
<string name="nav_drawer_close_description">ナビゲーションを閉じる</string>
<string name="contact_list_button">連絡先</string>
<string name="groups_button">Private Groups</string>
<string name="groups_button">プライベートグループ</string>
<string name="forums_button">フォーラム</string>
<string name="blogs_button">Blogs</string>
<string name="blogs_button">ブログ</string>
<!--This is part of the main menu. The app will be locked when this is tapped.-->
<string name="lock_button">アプリをロック</string>
<string name="settings_button">Settings</string>
<string name="settings_button">設定</string>
<string name="sign_out_button">サインアウト</string>