Commit 866a3255 authored by akwizgran's avatar akwizgran
Browse files

Update translations.

parent a020b328
......@@ -22,7 +22,7 @@ Kai pirmą kartą atversite Briar, jūsų bus paprašyta susikurti paskyrą. Gal
> **Įspėjimas:** Jūsų Briar paskyra yra saugiai laikoma jūsų įrenginyje, o ne debesijoje. Jeigu pašalinsite Briar programėlę ar pamiršite slaptažodį, nebeturėsite jokios galimybės atkurti savo paskyrą.
Bakstelėkite "Sukurti paskyrą". Kai jūsų paskyra bus sukurta, būsite perkelti į adresatų sąrašą.
Bakstelėkite Sukurti paskyrą. Kai jūsų paskyra bus sukurta, būsite perkelti į adresatų sąrašą.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -41,12 +41,12 @@ Pasirinkite vieną iš dviejų atsiradusių variantų.
![Adresato pridėjimas per atstumą](/img/add-contact-remotely.png)
Nukopijuokite <code>briar://</code> nuorodą ir išsiųskite ją asmeniui, kurį norite pridėti.
Taip pat galite naudoti mygtuką "Bendrinti", kad pasirinktumėte programą per kurią siųsite nuorodą.
Taip pat galite naudoti mygtuką Bendrinti, kad pasirinktumėte programą per kurią siųsite nuorodą.
Į žemiau esantį lauką įdėkite nuorodą, kurią gavote iš asmens, kurį norite pridėti.
Spustelėkite "Tęsti" ir pasirinkite naujam adresatui slapyvardį.
Spustelėkite Tęsti ir pasirinkite naujam adresatui slapyvardį.
Toliau, matysite langą "Laukiančios adresatų užklausos",
Toliau, matysite langą Laukiančios adresatų užklausos,
kuris jus informuoja apie kiekvieno laukiančio adresato
būseną. Briar reguliariai bandys prisijungti prie jūsų
adresato, kad jį pridėtų.
......@@ -54,7 +54,7 @@ adresato, kad jį pridėtų.
Kai prisijungimas pavyks, būsite pridėti vienas į kito adresatų sąrašą.
Sveikiname! Esate pasiruošę saugiai bendrauti.
Jeigu po 48 valandų Briar nepavyks prisijungti prie jūsų adresato, tuomet laukiančių adresatų sąraše bus rodomas pranešimas "Adresato pridėti nepavyko". Jūs kartu su adresatu turėtumėte ištrinti iš sąrašo laukiantį adresatą ir dar kartą pridėti vienas kito nuorodas.
Jeigu po 48 valandų Briar nepavyks prisijungti prie jūsų adresato, tuomet laukiančių adresatų sąraše bus rodomas pranešimas Adresato pridėti nepavyko. Jūs kartu su adresatu turėtumėte ištrinti iš sąrašo laukiantį adresatą ir dar kartą pridėti vienas kito nuorodas.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -68,7 +68,7 @@ Jeigu po 48 valandų Briar nepavyks prisijungti prie jūsų adresato, tuomet lau
Dar vienas būdas kaip galite pridėti adresatą - tai susitikti su asmeniu, kurį norite pridėti. Kiekvienas iš jūsų nuskenuos vienas kito QR kodą iš ekrano. Tai užtikrins, kad prisijungsite prie tinkamo asmens, kad tokiu būdu niekas kitas negalėtų apsimesti jumis ar skaityti jūsų žinučių.
Kai būsite pasiruošę pradėti, bakstelėkite "Tęsti".
Kai būsite pasiruošę pradėti, bakstelėkite Tęsti.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -76,7 +76,7 @@ Kai būsite pasiruošę pradėti, bakstelėkite "Tęsti".
Išlyginkite savo adresato QR kodą su vaizdo ieškikliu. Jums gali tekti palaukti kelias sekundes, kol kamera sufokusuos vaizdą.
Kamerai nuskenavus QR kodą, matysite pranešimą "Laukiama, kol adresatas nuskenuos ir prisijungs". Dabar, adresatas turėtų nuskenuoti jūsų QR kodą.
Kamerai nuskenavus QR kodą, matysite pranešimą Laukiama, kol adresatas nuskenuos ir prisijungs. Dabar, adresatas turėtų nuskenuoti jūsų QR kodą.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -102,7 +102,7 @@ Jeigu jūsų adresatas yra atsijungęs, tuomet jūsų žinutė bus pristatyta, k
![Pradedamas supažindinimas](/img/introduction-1-cropped.png)
Galite supažindinti savo adresatus vieną su kitu per Briar. Tai leidžia jiems tapti adresatais be būtinybės susitikti. Norėdami pradėti supažindinimą, adresatų sąraše bakstelėkite adresato vardą ir meniu pasirinkite "Supažindinti".
Galite supažindinti savo adresatus vieną su kitu per Briar. Tai leidžia jiems tapti adresatais be būtinybės susitikti. Norėdami pradėti supažindinimą, adresatų sąraše bakstelėkite adresato vardą ir meniu pasirinkite Supažindinti.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -114,7 +114,7 @@ Toliau, pasirinkite kitą adresatą, su kuriuo norite supažindinti.
![Pridedama žinutė abiems adresatams](/img/introduction-3-cropped.png)
Pridėkite nebūtiną žinutę adresatams, o tuomet bakstelėkite "Supažindinti".
Pridėkite nebūtiną žinutę adresatams, o tuomet bakstelėkite Supažindinti.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -128,13 +128,13 @@ Jūsų adresatai matys žinutę, kurioje bus klausiama ar jie priima supažindin
![Pagrindinis meniu su pasirinkta privačių grupių ypatybe](/img/nav-drawer-private-groups.png)
Galite naudoti Briar grupiniams pokalbiams su savo adresatais. Norėdami sukurti grupę, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite "Privačios grupės". Atsivers privačių grupių sąrašas. Bakstelėkite pliuso piktogramą, kad sukurtumėte naują grupę.
Galite naudoti Briar grupiniams pokalbiams su savo adresatais. Norėdami sukurti grupę, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite Privačios grupės. Atsivers privačių grupių sąrašas. Bakstelėkite pliuso piktogramą, kad sukurtumėte naują grupę.
{{< break-do-not-translate >}}
![Privačios grupės sukūrimas, 1 žingsnis](/img/create-private-group-1-cropped.png)
Pasirinkite savo grupės pavadinimą, o tuomet bakstelėkite "Sukurti grupę".
Pasirinkite savo grupės pavadinimą, o tuomet bakstelėkite Sukurti grupę.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -146,7 +146,7 @@ Toliau, pasirinkite adresatus, kuriuos norėtumėte pakviesti prisijungti prie g
![Privačios grupės sukūrimas, 3 žingsnis](/img/create-private-group-3-cropped.png)
Pridėkite nebūtiną žinutę pasirinktiems adresatams, o tuomet bakstelėkite "Siųsti pakvietimą". Adresatai matys žinutę, kviečiančią juos prisijungti.
Pridėkite nebūtiną žinutę pasirinktiems adresatams, o tuomet bakstelėkite Siųsti pakvietimą. Adresatai matys žinutę, kviečiančią juos prisijungti.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -170,13 +170,13 @@ Grupės kūrėjas yra vienintelis asmuo, kuris gali pakviesti naujus narius. Bet
Forumas yra viešasis pokalbis. Kitaip nei privačioje grupėje, kiekvienas prisijungęs prie forumo gali pakviesti savo asmeninius adresatus.
Norėdami sukurti forumą, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite "Forumai". Atsivers forumų sąrašas. Bakstelėkite pliuso piktogramą, kad sukurtumėte naują forumą.
Norėdami sukurti forumą, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite Forumai. Atsivers forumų sąrašas. Bakstelėkite pliuso piktogramą, kad sukurtumėte naują forumą.
{{< break-do-not-translate >}}
![Forumo sukūrimas](/img/create-forum-1-cropped.png)
Pasirinkite savo forumo pavadinimą, o tuomet bakstelėkite "Sukurti forumą".
Pasirinkite savo forumo pavadinimą, o tuomet bakstelėkite Sukurti forumą.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -200,7 +200,7 @@ Toliau, pasirinkite adresatus, su kuriais norėtumėte bendrinti forumą. Viską
![Forumo bendrinimas, 3 žingsnis](/img/share-forum-3-cropped.png)
Pridėkite nebūtiną žinutę pasirinktiems adresatams, o tuomet bakstelėkite "Bendrinti forumą". Adresatai matys žinutę, kviečiančią juos prisijungti.
Pridėkite nebūtiną žinutę pasirinktiems adresatams, o tuomet bakstelėkite Bendrinti forumą. Adresatai matys žinutę, kviečiančią juos prisijungti.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -220,7 +220,7 @@ Bet kuris forumo narys gali pakviesti naujus narius, ir bet kuris narys, įskait
Jūsų Briar paskyra turi įtaisytą tinklaraštį. Galite jį naudoti, norėdami paskelbti naujienas ir atnaujinimus apie savo gyvenimą. Jūsų tinklaraštis yra automatiškai bendrinamas su jūsų adresatais, o jų tinklaraščiai yra bendrinami su jumis.
Norėdami skaityti adresatų tinklaraščius ar rašyti įrašą, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite "Tinklaraščiai"
Norėdami skaityti adresatų tinklaraščius ar rašyti įrašą, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite Tinklaraščiai
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -232,7 +232,7 @@ Norėdami rašyti įrašą, tinklaraščio kanalo viršuje bakstelėkite rašikl
![Tinklaraščio įrašo rašymas, 2 žingsnis](/img/write-blog-post-2-cropped.png)
Parašykite savo įrašą ir bakstelėkite "Paskelbti".
Parašykite savo įrašą ir bakstelėkite Paskelbti.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -250,7 +250,7 @@ Norėdami bendrinti įrašą į savo tinklaraštį, bakstelėkite įrašo kampe
![Įrašo bendrinimas į savo tinklaraštį, 2 žingsnis](/img/reblog-2-cropped.png)
Pridėkite nebūtiną komentarą ir bakstelėkite "Bendrinti į savo tinklaraštį".
Pridėkite nebūtiną komentarą ir bakstelėkite Bendrinti į savo tinklaraštį.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -270,13 +270,13 @@ Galite naudoti Briar, kad skaitytumėte bet kokį tinklaraštį ar naujienų sve
![RSS kanalo importavimas, 1 žingsnis](/img/import-rss-feed-1-cropped.png)
Norėdami importuoti RSS kanalą, atverkite tinklaraščio kanalą ir meniu pasirinkite "Importuoti RSS kanalą".
Norėdami importuoti RSS kanalą, atverkite tinklaraščio kanalą ir meniu pasirinkite Importuoti RSS kanalą.
{{< break-do-not-translate >}}
![RSS kanalo importavimas, 2 žingsnis](/img/import-rss-feed-2-cropped.png)
Įveskite RSS kanalo URL adresą ir bakstelėkite "Importuoti". Straipsniai bus atsiųsti ir pridėti į tinklaraščio kanalą. Tai gali užtrukti kelias minutes.
Įveskite RSS kanalo URL adresą ir bakstelėkite Importuoti. Straipsniai bus atsiųsti ir pridėti į tinklaraščio kanalą. Tai gali užtrukti kelias minutes.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -288,7 +288,7 @@ Kai bus paskelbti nauji straipsniai, Briar automatiškai juos atsisiųs. Importu
![RSS kanalų tvarkymas, 1 žingsnis](/img/manage-rss-feeds-1-cropped.png)
Norėdami tvarkyti savo RSS kanalus, atverkite tinklaraščio kanalą ir meniu pasirinkite "Tvarkyti RSS kanalus".
Norėdami tvarkyti savo RSS kanalus, atverkite tinklaraščio kanalą ir meniu pasirinkite Tvarkyti RSS kanalus.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -302,7 +302,7 @@ Norėdami pašalinti kanalą, bakstelėkite ant šiukšlinės piktogramos. Iš t
![Adresato ištrynimas](/img/delete-contact-cropped.png)
Norėdami ištrinti adresatą, adresatų sąraše bakstelėkite ant adresato vardo ir meniu pasirinkite "Ištrinti adresatą".
Norėdami ištrinti adresatą, adresatų sąraše bakstelėkite ant adresato vardo ir meniu pasirinkite Ištrinti adresatą.
> **Užuomina:** Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, adresatui nebus pranešta, kad jį ištrynėte. Tiesiog nuo šiol, adresatui būsite rodomi kaip atsijungę nuo tinklo.
......@@ -312,7 +312,7 @@ Norėdami ištrinti adresatą, adresatų sąraše bakstelėkite ant adresato var
![Nustatymų sąrašas](/img/manual_dark_theme_settings-cropped.png)
Norėdami rasti nustatymus, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite "Nustatymai".
Norėdami rasti nustatymus, atverkite pagrindinį meniu ir pasirinkite Nustatymai.
Čia galite tinkinti savo Briar patyrimą.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -332,9 +332,9 @@ Galite keisti Briar naudojamą spalvų rinkinį:
## Prisijungti per internetą (Tor)
![Nustatymų lango "Tinklų" sekcija](/img/manual_tor_settings-cropped.png)
![Nustatymų lango Tinklų sekcija](/img/manual_tor_settings-cropped.png)
> **Užuomina:** Prisijungimui prie interneto Briar naudoja Tor. Tor yra kompiuterių tinklas, veikiantis visame pasaulyje esančių savanorių dėka, skirtas padėti žmonėms gauti privačią ir necenzūruotą prieigą prie interneto. "Tinklų tiltai" yra kompiuteriai, kurie gali padėti prisijungti prie Tor tinklo tuo atveju, jeigu jūsų vyriausybė ar interneto paslaugų teikėjas jį blokuoją.
> **Užuomina:** Prisijungimui prie interneto Briar naudoja Tor. Tor yra kompiuterių tinklas, veikiantis visame pasaulyje esančių savanorių dėka, skirtas padėti žmonėms gauti privačią ir necenzūruotą prieigą prie interneto. Tinklų tiltai yra kompiuteriai, kurie gali padėti prisijungti prie Tor tinklo tuo atveju, jeigu jūsų vyriausybė ar interneto paslaugų teikėjas jį blokuoją.
Galite valdyti tai, kaip Briar jungiasi prie interneto:
......@@ -353,7 +353,7 @@ Galite valdyti ar Briar turėtų naudotis internetu, kai jūsų įrenginys veiki
## Ekrano užraktas
![Nustatymų lango "Saugumo" sekcija](/img/manual_app_lock-cropped.png)
![Nustatymų lango Saugumo sekcija](/img/manual_app_lock-cropped.png)
> **Užuomina:** Ši ypatybė nėra prieinama Android 4 versijoje.
......@@ -361,9 +361,9 @@ Siekiant apsaugoti jūsų privatumą tais atvejais, kai kiti žmonės naudojasi
Briar naudoja tą patį PIN kodą, šabloną ar slaptažodį, kurį įprastai naudojate savo įrenginio atrakinimui, taigi, jei kol kas nesate nusistatę PIN kodo, šablono ar slaptažodžio, tuomet šis nustatymas bus išjungtas (pilkos spalvos). Norėdami kurį nors iš jų nusistatyti, tai padaryti galite savo įrenginio nustatymuose.
![Pagrindinis meniu rodantis parinktį "Užrakinti programėlę"](/img/manual_app_lock_nav_drawer-cropped.png)
![Pagrindinis meniu rodantis parinktį Užrakinti programėlę](/img/manual_app_lock_nav_drawer-cropped.png)
Aktyvavus ekrano užrakto nustatymą, į Briar pagrindinį meniu bus pridėta parinktis "Užrakinti programėlę". Galite naudoti šią parinktį norėdami užrakinti Briar neatsijungiant iš paskyros.
Aktyvavus ekrano užrakto nustatymą, į Briar pagrindinį meniu bus pridėta parinktis Užrakinti programėlę. Galite naudoti šią parinktį norėdami užrakinti Briar neatsijungiant iš paskyros.
{{< break-do-not-translate >}}
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ Briar [доступен в Google Play](https://play.google.com/store/apps/detai
При первом открытии Briar вам будет предложено создать учетную запись. Вы можете выбрать любой псевдоним и пароль. Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, и его должно быть сложно угадать.
> **Предупреждение:** Ваша учетная запись Briar надежно хранится на вашем устройстве, а не в облаке. Если вы удалите Briar или забудете пароль, восстановить учетную запись будет невозможно.
> **Предупреждение:** Ваша учетная запись Briar безопасно хранится на вашем устройстве, а не в облаке. Если вы удалите Briar или забудете пароль, восстановить учетную запись будет невозможно.
Коснитесь "Создать аккаунт". После создания аккаунта вы попадете в список с вашими контактами.
......
---
title: "Manual Përdoruesi Për Briar"
title: "Manual Përdoruesi Për Briar-in"
---
# Ç’është Briar?
# Ç’është Briar-i?
Briar është një aplikacion për shkëmbim mesazhesh, i konceptuar për veprimtarë, gazetarë, dhe cilido tjetër që ka nevojë për një mënyrë të sigurt, të lehtë dhe të fuqishme komunikimi. Ndryshe nga aplikacionet tradicionale, Briar-i nuk bazohet në një shërbyes qendror - mesazhet njëkohësohen drejtpërdrejt mes pajisjeve të përdoruesve. Nëse s’ka internet, Briar-i mund të bëjë njëkohësimin me Bluetooth ose Wi-Fi, duke mbajtur kështu rrjedhën e informacioneve në rast krizash. Nëse ka Internet, Briar-i mund të bëjë njëkohësimet përmes rrjetit Tor, duke i mbrojtur përdoruesit dhe marrëdhëniet e tyre nga survejimi.
Briar është një aplikacion për shkëmbim mesazhesh, i konceptuar për veprimtarë, gazetarë, si dhe do tjetër që ka nevojë për një mënyrë të sigurt, të lehtë dhe të fuqishme komunikimi. Ndryshe nga aplikacionet tradicionale, Briar-i nuk bazohet në një shërbyes qendror - mesazhet njëkohësohen drejtpërdrejt mes pajisjeve të përdoruesve. Nëse s’ka internet, Briar-i mund të bëjë njëkohësimin me Bluetooth ose Wi-Fi, duke mbajtur kështu rrjedhën e informacioneve në rast krizash. Nëse ka Internet, Briar-i mund të bëjë njëkohësimet përmes rrjetit Tor, duke i mbrojtur përdoruesit dhe marrëdhëniet e tyre nga survejimi.
# Instalim
Briar-in mund ta merrni [në Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.briarproject.briar.android) për pajisje që xhirojnë Android.
Briar-in mund ta merrni [në Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.briarproject.briar.android), për pajisje që xhirojnë Android.
> **Ndihmëz:** Nëse s’jeni i sigurt a keni apo jo pajisje Android, kontrolloni nëse përmban aplikacionin Play Store. Nëse po, xhiron Android.
......@@ -20,9 +20,9 @@ Nëse keni një pajisje Android, por parapëlqeni të mos përdorni Google Play,
Herën e parë që hapni Briar-in, do t’ju kërkohet të krijoni një llogari. Mund të zgjidhni çfarëdo emri përdoruesi dhe fjalëkalimi. Fjalëkalimi duhet të jetë të paktën 8 shenja i gjatë dhe i zorshëm të hamendësohet.
> **Kujdes:** Llogaria juaj Briar depozitohet në mënyrë të sigurt në pajisjen tuaj, jo diku në re. Nëse çinstaloni Briar-in ose harroni fjalëkalimin, s’ka rrugë për të rimarrë llogarinë.
> **Kujdes:** Llogaria juaj Briar depozitohet në mënyrë të sigurt në pajisjen tuaj, jo diku në re. Nëse çinstaloni Briar-in ose harroni fjalëkalimin, s’ka rrugë për të rimarrë llogarinë.
Prekni "Krijo Llogari". Kur llogaria juaj të jetë krijuar, do të kaloheni te lista e kontakteve.
Prekni Krijoni Llogari. Kur llogaria juaj të jetë krijuar, do të kaloheni te lista e kontakteve.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -30,7 +30,7 @@ Prekni "Krijo Llogari". Kur llogaria juaj të jetë krijuar, do të kaloheni te
![Mundësi për shtim të një kontakti](/img/add-contact-options-cropped.png)
Që të shtoni një kontakt, prekni ikonën plus djathtas poshtë listës së kontakteve.
Që të shtoni një kontakt, prekni ikonën plus, djathtas poshtë listës së kontakteve.
Zgjidhni një nga dy mundësitë që shfaqen.
......@@ -41,19 +41,19 @@ Zgjidhni një nga dy mundësitë që shfaqen.
![Shtim i një kontakti në largësi](/img/add-contact-remotely.png)
Kopjoni lidhjen <code>briar://</code> dhe dërgojani personit që doni të shtoni.
Mund të përdorni edhe butonin "Ndajeni me të tjerë", për të zgjedhur një aplikacion për dërgimin e lidhjes.
Mund të përdorni edhe butonin Ndajeni me të tjerë, për të zgjedhur një aplikacion për dërgimin e lidhjes.
Ngjiteni lidhjen që merrni nga personi që doni të shotni te fusha e teksteve më poshtë.
Ngjiteni te fusha e teksteve më poshtë lidhjen që merrni nga personi që doni të shtoni.
Klikoni mbi “Vazhdo” dhe zgjidhni një nofkë për kontaktin e ri.
Më pas do të shihni një skenë "Kërkesa Për Kontakt Pezull"
ju vë në dijeni rreth gjendjes së çdo kërkese.
Më pas do të shihni një skenë Kërkesa Për Kontakt Pezull”,
e cila ju vë në dijeni rreth gjendjes së çdo kërkese.
Briar-i do të provojë rregullisht të lidhet me kontaktet tuaj, për t’i shtuar ato.
Pasi një lidhje vendoset me sukses, do të shtoheni te listat e kontakteve të njëri-tjetrit.
Përgëzime! Jeni gati të komunikoni me njëri-tjetrin në mënyrë të sigurt.
Nëse Briar-i s’lidhet dot me kontaktin tuaj pas 48 orësh, lista e kontakteve pezull do të shfaqë mesazhin “Shtimi i kontaktit dështoi”. Secili prej ju të dyve duhet të fshijë kontaktin pezull prej listës dhe ta rishtojë lidhjen e tjetrit.
Nëse pas 48 orësh Briar-i s’lidhet dot me kontaktin tuaj, lista e kontakteve pezull do të shfaqë mesazhin “Shtimi i kontaktit dështoi”. Secili prej ju të dyve duhet të fshijë kontaktin pezull prej listës dhe të bëjë rishtim të lidhjes së tjetrit.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -65,7 +65,7 @@ Nëse Briar-i s’lidhet dot me kontaktin tuaj pas 48 orësh, lista e kontakteve
![Shtim kontakti, hapi 1](/img/add-contact-1.png)
Një tjetër rrugë për të shtuar një kontakt është të takoheni me personin që doni të shtoni. Secili prej jush mund të skanojë një kod QR që prej ekranit të personit tjetër. Kjo siguron që po lidheni me personin e duhur, që kështu askush të mos hiqet si ju apo të lexojë mesazhet tuaj.
Një tjetër rrugë për të shtuar një kontakt është të takoheni me personin që doni të shtoni. Secili prej jush mund të skanojë një kod QR që prej ekranit të personit tjetër. Kjo siguron që po lidheni me personin e duhur, që kështu askush të mos hiqet si ju, apo të lexojë mesazhet tuaj.
Kur të jeni gati t’ia filloni, prekni “Vazhdo”.
......@@ -73,7 +73,7 @@ Kur të jeni gati t’ia filloni, prekni “Vazhdo”.
![Shtim kontakti, hapi 2](/img/add-contact-2.png)
Vendoseni kodin QR të kontaktit tuaj te lentja e kamerës. Mund t’ju duhet të prisni pa sekonda që kamera ta fokusojë.
Vendoseni kodin QR të kontaktit tuaj te thjerra e kamerës. Mund t’ju duhet të prisni pak sekonda që kamera ta fokusojë.
Kur kamera të ketë skanuar kodin QR, do të shihni mesazhin “Po pritet që kontakti të skanojë dhe të lidhet”. Tani kontakti juaj duhet të skanojë kodin tuaj QR.
......@@ -101,7 +101,7 @@ Nëse kontakti juaj s’është në linjë, mesazhi juaj do të jepet herës tje
![Fillimi i një prezantimi](/img/introduction-1-cropped.png)
Mund t’i prezantoni kontaktet tuaj me njëri-tjetrin përmes Briar-it. Kjo ju lejon të bëhen kontakte pa u dashur të takohen. Që të filloni një prezantim, prekni emrin e kontaktit te lista e kontakteve dhe zgjidhni “Bëj Prezantim” te menuja.
Mund t’i prezantoni kontaktet tuaj me njëri-tjetrin përmes Briar-it. Kjo u lejon të bëhen kontakte pa u dashur të takohen. Që të filloni një prezantim, prekni emrin e kontaktit te lista e kontakteve dhe zgjidhni “Bëj Prezantim” te menuja.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -127,7 +127,7 @@ Kontaktet tuaj do të shohin një mesazh ku pyeten të pranojnë ose jo prezanti
![Menuja kryesore duke treguar të përzgjedhur veçorinë e grupeve private](/img/nav-drawer-private-groups.png)
Briar-in mund ta përdorni për biseda në grup me kontaktet tuaja. Që të krijoni një grup, hapni menunë kryesore dhe zgjidhni “Grupe Private”. Do të hapet lista e grupeve private. Prekni ikonën plus që të krijohet një grup i ri.
Briar-in mund ta përdorni për biseda në grup me kontaktet tuaja. Që të krijoni një grup, hapni menunë kryesore dhe zgjidhni “Grupe Private”. Do të hapet lista e grupeve private. Prekni ikonën plus, që të krijohet një grup i ri.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -139,7 +139,7 @@ Zgjidhni një emër për grupin tuaj, mandej prekni “Krijo Grupin”.
![Krijim i një grupi privat, hapi 2](/img/create-private-group-2-cropped.png)
Mandej zgjidhni kontaktet që do të donit të ftohen për të marrë pjesë në grup. Shtypni ikonën e shenjës, kur të keni mbaruar.
Mandej zgjidhni kontaktet që do të donit të ftohen për të marrë pjesë në grup. Shtypni ikonën shenjë, kur të keni mbaruar.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -157,7 +157,7 @@ Grupi i ri do të shtohet te lista juaj e grupeve private. Kjo listë do të shf
![Një bisedë në një grup privat](/img/private-group-2.png)
Mesazhet në grupe private janë të sistemuar në rrjedha. Cilido anëtar mund të përgjigjet te një mesazh ose të nisë një rrjedhë të re.
Mesazhet në grupe private janë të sistemuar në rrjedha. Cilido anëtar mund të përgjigjet te një mesazh, ose të nisë një rrjedhë të re.
Krijuesi i grupit është i vetmi që mund të ftojë anëtarë të rinj. Cilido anëtar mund të braktisë grupin. Nëse e braktis krijuesi, grupi shkrihet.
......@@ -169,7 +169,7 @@ Krijuesi i grupit është i vetmi që mund të ftojë anëtarë të rinj. Cilido
Një forum është një bisedë publike. Ndryshe nga një grup privat, cilido që merr pjesë në një forum, mund të ftojë kontaktet e veta.
Që të krijoni një forum, hapni menunë kryesore dhe zgjidhni "Forume". Do të hapet lista e forumeve. Prekni ikonën plus që të krijohet një forum i ri.
Që të krijoni një forum, hapni menunë kryesore dhe zgjidhni Forume. Do të hapet lista e forumeve. Që të krijohet një forum i ri, prekni ikonën plus.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -193,7 +193,7 @@ Që të ndani me kontaktet tuaj një forum, prekni forumin që të hapet, mandej
![Ndarja me të tjerët e një forumi, hapi 2](/img/share-forum-2-cropped.png)
Në vijim zgjidhni kontaktet me të cilët do të donit të ndanit forumin. Kur të keni mbaruar, i vini shenjë ikonë shenjë.
Në vijim zgjidhni kontaktet me të cilët do të donit të ndanit forumin. Kur të keni mbaruar, shtypni ikonë shenjë.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -207,7 +207,7 @@ Shtoni një mesazh, në daçi, për kontaktet, mandej prekni “Ndaje Forumin”
Mesazhet në forume sistemohen në rrjedha. Cilido anëtar mund të përgjigjet te një mesazh ose të nisë një rrjedhë të re.
Cilido anëtar i një forumi mund të ftojë anëtarë të rinj, dhe cilido anëtar, përfshi krijuesin, mund ta braktisë forumin. Forumi vazhdon të ekzistojë deri sa e braktis anëtari i fundit.
Cilido anëtar i një forumi mund të ftojë anëtarë të rinj dhe cilido anëtar, përfshi krijuesin, mund ta braktisë forumin. Forumi vazhdon të ekzistojë deri sa e braktis anëtari i fundit.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -217,9 +217,9 @@ Cilido anëtar i një forumi mund të ftojë anëtarë të rinj, dhe cilido anë
![Menuja kryesore duke shfaqur të përzgjedhur veçorinë blogje](/img/nav-drawer-blogs.png)
Llogaria juaj Briar përmban një blog të brendshëm. Mund ta përdorni për të postuar lajme dhe përditësime rreth jetës tuaj. Blogu juaj ndahet automatikisht me kontaktet tuaja, dhe blogjet e tyre ndahen me ju.
Llogaria juaj Briar përmban një blog të brendshëm. Mund ta përdorni për të postuar lajme dhe përditësime rreth jetës tuaj. Blogu juaj ndahet automatikisht me kontaktet tuaja dhe blogjet e tyre ndahen me ju.
Që të lexoni blogjet e kontakteve tuaj ose që të shkruani një postim, hapni menunë kryesore dhe zgjidhni "Blogje".
Që të lexoni blogjet e kontakteve tuaj, ose që të shkruani një postim, hapni menunë kryesore dhe zgjidhni Blogje.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -261,9 +261,9 @@ Postimi i ribloguar do të shfaqet te prurja e blogut me komentin tuaj bashkëng
# Prurje RSS
Mund ta përdorni Briar-in për të lexuar çfarëdo blogu apo saji lajmesh që boton prurje RSS. Artikujt shkarkohen përmes Tor-it, që të mbrohet privatësia juaj. Mund të riblogoni dhe komentoni në artikuj prej prurjesh RSS, njësoj si mund të bëni me postime blogu.
Mund ta përdorni Briar-in për të lexuar çfarëdo blogu apo sajti lajmesh që boton prurje RSS. Artikujt shkarkohen përmes Tor-it, që të mbrohet privatësia juaj. Mund të riblogoni dhe komentoni në artikuj prej prurjesh RSS, njësoj si mund të bëni me postime blogu.
> **Ndihmëz:** RSS-ja është një mënyrë që sajtet të publikojnë artikuj në një formë është e lehtë për t’i ripublikuar.
> **Ndihmëz:** RSS-ja është një mënyrë që sajtet të publikojnë artikuj në një formë e cila është e lehtë për t’i ripublikuar.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -293,7 +293,7 @@ Që të administroni prurjet tuaja RSS, hapni prurjen e blogut dhe zgjidhni “A
![Administrim prurjesh RSS, hapi 2](/img/manage-rss-feeds-2-cropped.png)
Prekni ikonën e hedhurinave që të hiqet një prurje. Artikujt e importuar do të hiqen prej prurjes së blogut, hiq artikujt që i keni ribloguar.
Që të hiqet një prurje, prekni ikonën e hedhurinave. Artikujt e importuar do të hiqen prej prurjes së blogut, hiq artikujt që i keni ribloguar.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -303,7 +303,7 @@ Prekni ikonën e hedhurinave që të hiqet një prurje. Artikujt e importuar do
Që të fshihet një kontakt, prekni emrin e kontaktit te lista e kontakteve dhe zgjidhni “Fshije kontaktin” prej menusë.
> **Ndihmëz:** Që të mbroni privatësinë tuaj, kontakti s’do të njoftohet, kur i fshini. Tani e tutje do t’ju shohin si jo në linjë.
> **Ndihmëz:** Që të mbrohet privatësia juaj, kontakti s’do të njoftohet, kur i fshini. Tani e tutje do t’ju shohin si jo në linjë.
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -333,7 +333,7 @@ Mundeni të ndryshoni skemën e ngjyrave që përdor Briar-i:
![Pjesa për 'Rrjete' te skena e rregullimeve](/img/manual_tor_settings-cropped.png)
> **Ndihmëz:** Briar-i përdor Tor-in për t’u lidhur në internet. Tor-i është një rrjet kompjuterash të xhiruar nga vullnetarë në mbarë botën për t’i ndihmuar njerëzit të hyjnë në internet privatisht dhe pa censurë. "Urat" janë kompjutera që mund t’ju ndihmojnë të lidheni me Tor-in, nëse qeveria apo shërbimi që ju jep internet e bllokojnë atë.
> **Ndihmëz:** Briar-i përdor Tor-in për t’u lidhur në internet. Tor-i është një rrjet kompjuterash të xhiruar nga vullnetarë në mbarë botën për t’i ndihmuar njerëzit të hyjnë në internet privatisht dhe pa censurë. Urat janë kompjutera që mund t’ju ndihmojnë të lidheni me Tor-in, nëse qeveria apo shërbimi që ju jep internet e bllokojnë atë.
Mundeni të kontrolloni se si lidhet në internet Briar-i:
......@@ -346,9 +346,9 @@ Mundeni të kontrolloni se si lidhet në internet Briar-i:
Mund të kontrolloni nëse përdor apo jo Briar-i të dhëna celulare. Nëse çaktivizoni përdorim të dhënash celulare, Briar-i do të përdorë vetëm internet, kur të jeni lidhur përmes Wi-Fi.
## Lidhu përmes Interneti (Tor-i) Vetëm Kur Ngarkohet Bateria
## Lidhu përmes Interneti (Tor-i) Vetëm Kur Bateria Po Ngarkohet
Mund të kontrolloni nëse përdor apo jo internet Briar-i teksa pajisja juaj xhiron me bateri. Nëse e çaktivizoni këtë rregullim, Briar-i do të përdorë internet vetëm kur pajisja juaj është e lidhur me rrjetin elektrik.
Mund të kontrolloni nëse përdor apo jo internet Briar-i, teksa pajisja juaj xhiron me bateri. Nëse e çaktivizoni këtë rregullim, Briar-i do të përdorë internet vetëm kur pajisja juaj është e lidhur me rrjetin elektrik.
## Kyçje Ekrani
......@@ -362,13 +362,13 @@ Briar-i përdor të njëjtin PIN, rregullsi ose fjalëkalim që përdorni normal
![Menuja kryesore duke shfaqur mundësinë 'Kyç Aplikacionin'](/img/manual_app_lock_nav_drawer-cropped.png)
Kur rregullim për kyçjen e ekranit është i aktivizuar, te menuja kryesore e Briar-it do të shtohet një mundësi “Kyç Aplikacionin”. Këtë mundësi mund ta përdorni për të kyçur Briar-in pa dalë prej tij.
Kur rregullimi për kyçjen e ekranit është i aktivizuar, te menuja kryesore e Briar-it do të shtohet një mundësi “Kyç Aplikacionin”. Këtë mundësi mund ta përdorni për të kyçur Briar-in pa dalë prej tij.
{{< break-do-not-translate >}}
![Shkyçje e Briar-it](/img/manual_app_lock_keyguard.png)
Kur Briar-i është i kyçur, do t’ju kërkohet PIN-i juaj, plotësimi i një rregullsie ose fjalëkalimi juaj për ta shkyçur.
Kur Briar-i është i kyçur, do t’ju kërkohet PIN-i juaj, plotësimi i një rregullsie ose fjalëkalimi juaj, për ta shkyçur.
{{< break-do-not-translate >}}
......
......@@ -8,19 +8,19 @@ Briar 是一款为活动人士、记者和其他需要安全、轻松和强大
# 安装
运行安卓系统的设备可从Google Play下载Briar, 地址(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.briarproject.briar.android)
运行安卓系统的设备可从 [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.briarproject.briar.android) 下载 Briar。
>**提示:**如果不确定是否有Android设备,请检查其是否有Play商店应用。如果是这样,该设备运行的是Android系统
> **提示:**如果不确定是否有 Android 设备,请检查其是否有 Play 商店应用。如果是这样,该设备运行的是 Android 系统
如果您拥有的是Android设备,但不想使用Google Play,Briar网站上有通过[F-Droid](https://briarproject.org/fdroid.html)或者[直接下载] APK文件(https://briarproject.org/fdroid.html安装该应用程序的说明
如果您拥有的是 Android 设备,但不想使用 Google Play,Briar 网站上有通过 [F-Droid](https://briarproject.org/fdroid.html) 或者[直接下载](https://briarproject.org/fdroid.html) APK 文件来安装该应用程序的说明
# 创建帐户
[创建帐户](/img/create-account.png)
![创建帐户](/img/create-account.png)
首次打开Briar时,您会被要求创建一个帐户。您可以选择任何昵称和密码。密码长度至少为8个字符,并且应该难以猜测
首次打开 Briar 时,您会被要求创建一个帐户。您可以选择任何昵称和密码。密码长度至少为8个字符,并且应该难以被猜到
> **警告:**您的Briar帐户安全地存储在设备上,而不是云中。如果您卸载Briar或忘记密码,将无法恢复您的帐户。
> **警告:**您的 Briar 帐户安全地存储在设备上,而不是云中。如果您卸载 Briar 或忘记密码,将无法恢复您的帐户。
点击“创建帐户”。创建帐户后,您将被带到联系人列表
......@@ -28,7 +28,7 @@ Briar 是一款为活动人士、记者和其他需要安全、轻松和强大
# 添加联系人
[添加联系人的选项](/img/add-contact-options-cropped.png)
![添加联系人的选项](/img/add-contact-options-cropped.png)
要添加联系人,请点击联系人列表右下方的加号图标
......@@ -43,16 +43,17 @@ Briar 是一款为活动人士、记者和其他需要安全、轻松和强大
复制<code>briar://</code>链接并将它发给你想要添加的人
您也可以使用“共享”按钮选择用于发送链接的应用。
将您从你想要添加的人那里接收到的链接粘贴到下方的文本框中
将您从你想要添加的人那里接收到的链接粘贴到下方的文本框中
单击“继续”,然后为新联系人选择一个昵称。
接下来,您将看到通知您每个待处理联系人状态的“待处理的联系人请求”屏幕
Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
接下来,您将看到通知您每个
待处理联系人状态的“待处理的联系人请求”屏幕。
Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们。
连接成功后,您将被添加到彼此的联系人列表中。
恭喜!您已准备好安全地进行交流
恭喜!您已准备好安全地进行交流
如果Briar在48小时后无法连接到您的联系人,则待处理的联系人列表将显示“添加联系人失败”的消息。 双方都应该从彼此的列表中删除待处理的联系人,然后再次添加彼此的链接。
如果 Briar 在48小时后无法连接到您的联系人,则待处理的联系人列表将显示“添加联系人失败”的消息。 双方都应该从彼此的列表中删除待处理的联系人,然后再次添加彼此的链接。
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -72,7 +73,7 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![添加一个联系人,步骤2](/img/add-contact-2.png)
在取景器中对齐您联系人的二维码。您可能需要等待几秒钟,相机才能对焦
在取景器中对齐您联系人的二维码。您可能需要等待几秒钟,相机才能对焦
相机扫描二维码后,您会看到“等待联系人扫描和连接”的消息。现在您的联系人应该扫描您的二维码。
......@@ -84,23 +85,23 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
{{< break-do-not-translate >}}
# 消息##
# 对话 ##
![私人讯息对话](/img/manual_messaging-cropped.png)
要发送私人消息,请在联系人列表中点击联系人的名字
> **提示:** Briar中的所有消息都是端到端加密的,因此没有其他人可以阅读它们
> **提示** Briar 中的所有消息都是端到端加密的,因此没有其他人可以阅读它们
如果您的联系人处于离线状态,那么下次你们俩都在线时,您的消息就会发送出去。
{{< break-do-not-translate >}}
# 介绍联系人##
# 推荐联系人 ##
![开始一段介绍](/img/introduction-1-cropped.png)
您可以通过Briar互相介绍联系人。这使他们无需见面即可成为联系人。要开始介绍,请在联系人列表中点击联系人的姓名,然后从菜单中选择“进行介绍”。
您可以通过 Briar 互相介绍联系人。这使他们无需见面即可成为联系人。要开始介绍,请在联系人列表中点击联系人的姓名,然后从菜单中选择“进行介绍”。
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -126,7 +127,7 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![选中展示私人群特性的主菜单](/img/nav-drawer-private-groups.png)
您可使用Briar与您的联系人进行群聊。要创建一个群组,请打开主菜单并选择“私人群”,接着私人群列表将会打开。点击加号图标创建一个新群。
您可使用 Briar 与您的联系人进行群聊。要创建一个群组,请打开主菜单并选择“私人群”,接着私人群列表将会打开。点击加号图标创建一个新群。
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -138,7 +139,7 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![创建一个私人群,步骤2](/img/create-private-group-2-cropped.png)
接下来,请选择您想要邀请入群的联系人。选好后,请按checkmark图标
接下来,请选择您想要邀请入群的联系人。选好后,请点击“打勾”
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -216,7 +217,7 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![展示选中的播客功能的主菜单](/img/nav-drawer-blogs.png)
您的Briar帐户有一个内置博客。您可以使用它发布有关您生活的新闻和更新。您的博客会自动与您的联系人共享,他们的博客也会与您共享。
您的 Briar 帐户有一个内置博客。您可以使用它发布有关您生活的新闻和更新。您的博客会自动与您的联系人共享,他们的博客也会与您共享。
要阅读联系人的博客或撰写帖子,请打开主菜单,然后选择“博客”。
......@@ -260,49 +261,49 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
# RSS源
您可以使用Briar阅读任何发布RSS源的博客或新闻站点。文章通过Tor下载,以保护您的隐私。您可以对RSS源中的文章进行转载和评论,就像您可以对博客文章做的事一样。
您可以使用 Briar 阅读任何发布 RSS 源的博客或新闻站点。文章通过 Tor 下载,以保护您的隐私。您可以对 RSS 源中的文章进行转载和评论,就像您可以对博客文章做的事一样。
> **提示:** RSS是网站以易于转载的形式发布文章的一种方式。
> **提示** RSS 是网站以易于转载的形式发布文章的一种方式。
{{< break-do-not-translate >}}
![导入一个RSS源,步骤1](/img/import-rss-feed-1-cropped.png)
![导入一个 RSS 源,步骤1](/img/import-rss-feed-1-cropped.png)
要导入一个RSS源,请打开博客源,然后从菜单中选择“导入RSS源”。
要导入一个 RSS 源,请打开博客源,然后从菜单中选择“导入 RSS 源”。
{{< break-do-not-translate >}}
![导入一个RSS源,步骤2](/img/import-rss-feed-2-cropped.png)
![导入一个 RSS 源,步骤2](/img/import-rss-feed-2-cropped.png)
输入RSS源的URL,然后点击“导入”。文章将被下载并添加到博客源中。这可能需要花掉几分钟。
输入 RSS 源的 URL,然后点击“导入”。文章将被下载并添加到博客源中。这可能需要花掉几分钟。
{{< break-do-not-translate >}}
![展示一篇新导入RSS文章的博客源](/img/import-rss-feed-3-cropped.png)
![展示一篇新导入 RSS 文章的博客源](/img/import-rss-feed-3-cropped.png)
新文章发布后,Briar将自动下载它们。除非选择转载,否则导入的文章不会与您的联系人共享。
新文章发布后,Briar 将自动下载它们。除非选择转载,否则导入的文章不会与您的联系人共享。
{{< break-do-not-translate >}}
![管理RSS源,步骤1](/img/manage-rss-feeds-1-cropped.png)
![管理 RSS 源,步骤1](/img/manage-rss-feeds-1-cropped.png)
要管理您的RSS源,请打开博客源,然后从菜单中选择“管理RSS源”。
要管理您的 RSS 源,请打开博客源,然后从菜单中选择“管理 RSS 源”。
{{< break-do-not-translate >}}
![管理RSS源,步骤2](/img/manage-rss-feeds-2-cropped.png)
![管理 RSS 源,步骤2](/img/manage-rss-feeds-2-cropped.png)
要删除一个源,请点击垃圾桶图标。除了您转载的文章外,导入的文章将从博客源中被删除。
{{< break-do-not-translate >}}
# 删除联系人#
# 删除联系人 #
![删除一位联系人](/img/delete-contact-cropped.png)
要删除一位联系人,请在联系人列表中点击该联系人的姓名,然后从菜单中选择“删除联系人”。
> **提示:** 为了保护您的隐私,不会通知该联系人您已将其删除。从现在起,您对该联系人显示的状态将始终为“离线”
> **提示** 为了保护您的隐私,不会通知该联系人您已将其删除。从现在起,您对该联系人显示的状态将始终为“离线”
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -311,7 +312,7 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![设置列表](/img/manual_dark_theme_settings-cropped.png)
要查找设置,请打开主菜单,然后选择“设置”。
在这里您可以自定义您的Briar体验
在这里您可以自定义您的 Briar 体验
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -319,12 +320,12 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![深色主题的主菜单](/img/manual_dark_theme_nav_drawer-cropped.png)
您可更改Briar使用的配色方案:
您可更改 Briar 使用的配色方案:
* **浅色** Briar将使用浅色
* **深色:** Briar将使用深色
* **自动:** Briar将根据一天中的时间更改其配色方案
* **系统默认:** Briar将使用系统的配色方案
* **浅色**Briar 将使用浅色
* **深色**Briar 将使用深色
* **自动**Briar 将根据一天中的时间更改其配色方案
* **系统默认**Briar 将使用系统的配色方案
{{< break-do-not-translate >}}
......@@ -332,47 +333,47 @@ Briar将尝试定期连接到您的联系人以添加他们
![设置屏幕的“网络”部分](/img/manual_tor_settings-cropped.png)